Mainonta

Aleksi Ylä-Anttila 4.12. 09:39

Tutkimus: Etniset vähemmistöt kokevat olevansa aliedustettuja mainonnassa – stereotypiat kukoistavat

Talouselämä

Mainostajat eivät edelleenkään onnistu kutistamaan rotukuilua Isossa-Britanniassa, vaikka etnisten vähemmistöjen määrä on kasvanut mainonnassa.

Etnisten vähemmistöjen esille tuominen mainonnassa on edelleen haastavaa Isossa-Britanniassa, selviää Lloyds Banking Groupin tekemästä tutkimuksesta. Asiasta uutisoi Marketing Week.

Erilaisiin etnisiin vähemmistöihin, kuten tummaihoisiin, aasialaisiin ja muihin väestöryhmiin kuuluvat kokevat olevansa edelleen vahvasti aliedustettuina mainonnassa.

Etnisiin vähemmistöihin kuuluvat ihmiset kuvataan tutkimuksen mukaan useimmiten erilaisissa sivurooleissa eikä pääosassa.

Näin tapahtuu siitä huolimatta, että brändit ovat luvanneet parantaa mainontaansa ja saada mainonnan vastaaman paremmin todellisuutta.

Lloyds Bankin Groupin tutkimus käsittää yli 2000 mainosta yhteensä 50 suurimmalta mainostajalta. Tutkimuksen mukaan vähemmistöjen osuus mainonnassa on kolmen edellisvuoden aikana kaksinkertaistunut, 12 prosentista 25 prosenttiin.

Hyvästä kehityksestä huolimatta vain 7 prosentissa mainoksista vähemmistöjen edustaja on joko ainoassa roolissa tai pääroolissa. Kolmessa viidestä mainoksesta henkilögalleria koostuu joko kokonaan tai pääosin valkoihoisista ihmisistä.

Erityisesti valkoihoisten dominointi mainoksissa on johtanut vähemmistöillä vahvaan syrjinnän tunteeseen. Englannissa ja Walesisssa tehdyssä kyselyssä vain joka kymmenes valkoihoinen koki olevansa aliedustettua väestönosaa. Aasialaisista näin koki tilanteen 28 prosenttia vastanneista ja tummaihoisista 32 prosenttia. 

Brandeja on myös kritisoitu siitä, millaisissa rooleissa ihmiset kuvataan mainoksissa. Mainoksissa viljellään usein erilaisia etnisiä stereotypioita, eikä kulttuurierojen tunnistaminen välity mainonnassa. 

Neljä kymmenestä mustaihoisesta kokee, etteivät mainokset tunnista lainkaan heidän kulttuuriaan ja kolmannes sanoo tunnistavansa kielteisiä stereotypioita. Yli puolet vastaajista on sitä mieltä, etteä he voisivat paremmin, jos mainonta paremmin edustaisi mielikuvissaan modernia Britanniaa.