Tutkimuksen mukaan yritysten IT- ja markkinointipäättäjien ostopäätökset eivät aina perustu tietoon ja harkintaan.

Tutkimuksen mukaan jopa 42 prosenttia pienten yritysten (liikevaihto alle 165 milj. €) markkinoijista tekee ostopäätöksen intuition perusteella.

Kymmenen prosenttia pienten yritysten vastaajista kertoi tekevänsä ostoksia muotisanojen ja trendien perusteella.

Joka neljäs (25 %) keskisuuren tai suuren yritysten (liikevaihto yli 165 milj. €) markkinointipäättäjä luottaa näppituntumaansa ostopäätöksissä, ja kuusi prosenttia heistä uskoo muotisanoihin.

"Tutkimus osoittaa, että yrityspäättäjät käyttävät myös tunteitaan tehdessään ostopäätöksiä uuden teknologiasta tai IT-järjestelmistä", sanoo Imran Afzal, Adobe Experience Cloud in Pohjoismaiden markkinointijohtaja.

Afzalin mukaan intuitioon luottaminen ei ole aina välttämättä huono asia. Sen tueksi tarvitaan kuitenkin myös tarkempaa paneutumista.

"Päättäjät tarvitsevat kuitenkin järjestelmällisemmän lähestymisen, jotta he voivat varmistaa, että hankinta tukee strategiaa ja uusi teknologia on toimivaa", Afzal toteaa Adoben julkistamassa tutkimustiedotteessa.

Tutkimus kertoo myös, miten IT- ja markkinointipäättäjät seuraavat digitaalisen teknologian kehitystä. 62 prosenttia vastaajista seuraa uutismediaa, 54 prosenttia webinaareja ja 46 prosenttia white paper-aineistoja. Jopa 44 prosenttia vastaajista seuraa kilpailijoitaan pysyäkseen teknologian kehityksen kärjessä.

"Yritykset selvästi katselevat aidan toiselle puolelle nähdäkseen mitä kilpailijat sanovat ja tekevät. Näin he voivat kerätä tärkeää tietoa, jonka avulla yritys voi asemoitua kilpailluilla markkinoilla", Afzal sanoo.

Digital IT Trends -tutkimukseen vastasi yli 500 IT-päättäjää. He ovat osa 14 000 IT- ja markkinointipäättäjän joukkoa, joka vastasi marras-joulukuussa 2016 Digital Trends -tutkimukseen.