Liian suuri työtaakka ja huono johtaminen saavat markkinoinnin ja myynnin ammattilaiset uupumaan. Asia käy ilmi Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n tekemästä kyselystä.

MMA toteutti työuupumuskyselyn verkossa toukokuun lopulla. Kyselyyn vastasi 556 markkinoinnin ja myynnin ammattilaista.

Kyselyyn vastanneista 39 prosenttia kertoo kokeneensa vakavaa uupumusta. Heistä noin puolet on saanut tästä lääkärin diagnoosin.

Vastaajista 54 prosenttia kertoo kokevansa työnsä uuvuttavaksi tai vähintäänkin väsyttäväksi. Uupumus vaikuttaa merkittävästi työntekijöiden elämänlaatuun. Vain 7 prosenttia vastaajista kertoo, että työstä johtuva väsyminen ei häiritse vapaa-aikaa.

Keskeisimmät syyt työuupumukselle ovat liian suuri työmäärä, huono johtaminen sekä kiire. Liian suurta työmäärää merkittävänä uupumisen syynä pitää 241 vastaajaa. Huonon johtamisen nostaa esille 229 vastaajaa ja kiireen 194 vastaajaa.

Kyselyn mukaan työyhteisön johto ei aina ymmärrä alaistensa työtaakkaa. Työtä tehdään usein liian vähillä resursseilla.

"Vaikka tajuaa, että työ sairastuttaa ja sitä tehdään liian pienellä porukalla ja johto on aivan kuutamolla, niin vaihtoehdot on aika vähissä", kertoo yksi kyselyyn vastanneista työntekijöistä.

Yksi johtamiseen liittyvä ongelma on palautteen antaminen. Vaikka vastaajat kertovat saavansa palautetta työstään, annettu palaute ei ole kaikkien mielestä rakentavaa.

"Välillä fiilis on kuin hiilikaivoksessa, vaikka kyseessä pitäisi olla trendikäs ja nuorekas konsulttiyritys. Myös positiivinen palaute menee yli, sillä kaikki on aina niin timanttista ja huippua, että oksat pois", kuvaa yksi vastaaja.

Yksi ongelmista liittyy työn tavoitteisiin. Johto vaatii tuloksia, mutta tavoitteet ovat monien vastaajien mukaan usein epärealistiset tai epäselvät, eivätkä työntekijät koe saavansa riittävästi tukea ja arvostusta.

Työkuormaa kasvattavat lisääntynyt raportointi ja aiemmin assistentin hoitamien töiden siirtyminen päälliköiden ja asiantuntijoiden itse hoidettavaksi.

"Myynniltä odotetaan jatkuvaa kasvua, mutta tukitoimet ovat lähinnä sisäisten projektityöryhmien perustamista, joiden tulos on aina sama: myynnin täytyy kasvaa ja myyjien täytyy osata motivoida itseään. Tuntuu, että riittää, kun pidetään pari tsemppipuhetta", kommentoi eräs vastaajista.

Ärtyneisyyttä, unohtelua ja nukahtamisvaikeuksia

Useimmat vastaajat kertovat uupumisen ilmenevän ärtyneisyytenä, nukahtamis- ja univaikeuksina sekä asioiden unohteluna. Uneen liittyvät ongelmat korostuvat erityisesti johtaja- ja päällikkötason vastaajilla.

Uupumusongelmaa pahentaa kyselyn mukaan suomalainen työkulttuuri, jossa keskeinen määrittävä tekijä on tunnollisuus. Uupunut ei luovuta tai hae apua herkästi. Lähes 60 prosenttia vastaajista ilmoitti, että ei ole ollut poissa töistä, vaikka on ollut uupunut. Vain 14 prosenttia kokee saaneensa apua työterveyshuollosta.

Työpsykologi Karri-Pekka Kauppisen mukaan avun hakeminen voi tuntua häpeälliseltä varsinkin silloin, jos kyse on ensimmäisestä työuupumuksesta.

"Työuupumus on kuin onnettomuus, johon herätään usein liian myöhään", Kauppinen toteaa tiedotteessa.

MMA kertoo kyselyn tulosten vuoksi ryhtyvänsä tarjoamaan kaikille jäsenilleen työpsykologipalvelua syksystä alkaen.

Kyselyyn vastanneista 58 prosenttia oli miehiä. Tehtävätasoltaan johtajia ja päälliköitä oli 42 prosenttia vastaajista. Noin puolet, 47 prosenttia vastaajista, oli 50–59-vuotiaita.

Juttua edotoitu 31.8. klo 9.29. Korjattu johtajien ja päälliköiden osuus vastaajista.