A-lehtien ja Tubecon in yhdessä kesällä 2017 toteuttaman tutkimuksen mukaan 48 prosenttia nuorista kuluttajista oli ostanut tai harkinnut ostavansa kaupallisella YouTube-videolla näkemänsä tuotteen tai palvelun.

"Perinteisen mainonnan rinnalla kuluttajat hakevat yhä enemmän vaikutteita luotettaviksi koetuilta viiteryhmiltä. Bloggaajat, tubettajat ja muut some-vaikuttajat tarjoavat brändeille uudenlaisia, monipuolisia ja tehokkaiksi havaittuja keinoja vuorovaikutukseen kuluttajien kanssa”, A-lehtien chief marketing officer Terhi Hauskamaa kertoo tiedotteessa.

Vaikuttajamarkkinoinnin teho perustuu paitsi vaikuttajien laajoihin seuraajamääriin, myös vahvaan yleisösuhteeseen.

"Yksi mahdollinen syy vaikuttajien suosioon on yleisöille syntyvä kokemus siitä, että vuorovaikutus vaikuttajan kanssa on aitoa. Vaikuttaja voi tällöin tuntua läheiseltä, jopa luotetulta ystävältä. Läheiseksi koetun vaikuttajan käyttämät ja suosittelemat brändit puolestaan herättävät kuluttajissa kiinnostusta ja halua toimia", toteaa projektitutkija Hanna Reinikainen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta tiedotteessa.