Ohjelmistoyhtiö Liana Technologies toteutti vuoden 2019 lopulla kyselyn markkinoinnin automaation yleisyydestä sekä sen käyttöön liittyvistä hyödyistä ja haasteista.

Kansainväliseen kyselyyn vastasi 331 markkinoinnin ja viestinnän ammattilaista kuudesta eri maasta. Aiempi versio kyselystä toteutettiin vuonna 2017 ja tuloksien vertailu tarjoaa kiinnostavaa dataa markkinoinnin automaation kehityksestä yrityksissä.

Uusi tutkimus paljastaa, että markkinoinnin automaatio on lisännyt tunnettuuttaan sitten vuoden 2017. Liana Technologiesin ensimmäisessä kyselyssä noin 20 prosenttia vastaajista sanoi markkinoinnin automaation olevan heille tuntematon käsite. Vuoden 2019 kyselyssä vastaava luku oli noin 14 prosenttia.

Markkinoinnin ja viestinnän ammattilaiset olivat myös uudessa tutkimuksessa edellistä vakuuttuneempia siitä, että markkinoinnin parantunut tehokkuus ja ROI eli sijoitetun pääoman tuottoaste ovat markkinoinnin automaation suurimpia hyötyjä.

Liana Technologiesin palveluyksikön johtaja Pia Kangas toteaa, että markkinoinnin automaation tärkein tehtävä on tuottaa tuloksia liideinä, resursseina ja viime kädessä siis aina euroina.

”Resurssien säästö on myös rahaa. Mutta hyväkään teknologia ei yksin tuota tuloksia. Yhdessä ammattilaisen kanssa varmistetaan, että halutut tavoitteet toteutuvat ja markkinoinnin automaatio tuottaa oikeita tuloksia. Varsinkin jos omat resurssit ovat rajalliset”, Kangas analysoi.

Osaamisen puute nähtiin uusimman tutkimuksen mukaan suurimpana haasteena markkinoinnin automaation hyödyntämisessä. Kun vuoden 2017 tutkimuksessa noin 40 prosenttia vastaajista mainitsi tämän suurimmaksi haasteeksi, niin vuoden 2019 kyselyssä tämä haaste nousi esiin lähes puolella vastaajista.

Vuoden 2017 kyselyssä 40 prosenttia vastaajista sanoi, että laadukkaan sisällön tuottaminen on heidän organisaatiossaan haaste. Vuoden 2019 kyselyssä vain noin 15 prosenttia vastaajista mainitsi saman haasteen.

Toisin sanoen, laadukasta sisältöä organisaatioissa kyllä pystytään tuottamaan, mutta osaaminen ja lisäkädet automaatioteknologian kanssa olisivat tarpeen. Tämä tuli selkeästi ilmi vuoden 2019 kyselyn vastauksissa, joissa henkilöresurssit mainittiin osaamisen puutteen lisäksi suurimmaksi haasteeksi.

“Parhaimmillaan markkinoinnin automaatioteknologia toimii merkittävänä tiimin jäsenenä suodattaen ja analysoiden dataa, sekä hoitaen asiakaskokemuksen eri vaiheita liidistä jälkimarkkinointiin”, Pia Kangas summaa tiedotteessa.