Peräti 72 prosenttia kuluttajista kertoo ottavansa ostopäätöstä tehdessään huomioon vain 2–4 eri brändiä. Asia käy ilmi mediayhtiö BuzzFeed in ja mediatoimistoketju Wavemaker in tuoreesta tutkimuksesta. Asiasta uutisoi AdWeek.

Tämän vuoksi asiakasuskollisuuden ja -tyytyväisyyden merkitys brändien menestymisen kannalta on aivan keskeinen. Asiakkaiden pitäminen tyytyväisinä ja uskollisina edellyttää vahvaa asiakasymmärrystä. Heidän tarpeensa ja mieltymyksensä on tunnettava aiempaa tarkemmin.

Wavemakerin tutkimusjohtaja Karima Zmerli toteaa, että nykyinen valinnanmahdollisuus on tuonut merkittävän muutokseen liittyen siihen, mitkä tekijät saavat asiakkaan pysymään uskollisena yritystä ja brändiä kohtaan.

"Kuluttajat haluavat tietää, ottaako brändi hänet huomioon, rakastaako se häntä ja kehittyykö se ajan mittaan vastaamaan hänen tarpeitaan."

"Markkinoijina meidän täytyy jatkossa ymmärtää näitä yleisöjä syvällisemmin. On ymmärrettävä, mitkä tekijät ovat heille tärkeimpiä asioita, mitä toimenpiteitä he suorittavat ostopolkunsa aikana ja mitkä kohtaamispisteet vaikuttavat konversioon. Muuten on riskinä kuihtua pois", Zmerli arvioi.

80 prosenttia tutkimukseen vastanneista sanoo olevansa joko melko tai erittäin uskollisia valitsemiaan brändejä kohtaan. Tärkeimmät tekijät uskollisuuden takaamiseksi ovat oikea hinta (30 prosenttia vastanneista), tuotteiden ensiluokkainen laatu (24 %) sekä se, että brändit tekevät sen, mitä lupaavat tekevänsä (22 %).