Tutkimus

Aleksi Ylä-Anttila 17.9.2018 09:03

Tutkimus paljastaa: myös markkinoinnin ammattilaiset käyttävät mainosten esto-ohjelmia

Colourbox

Työskentely markkinointi- ja mainonta-alalla ei estä ihmisiä väsymästä ajoittain digimainontaan, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta.

Natiivimainonnan markkinapaikka Pressboard teki  eMarketer-sivuston mukaan elokuussa 103 pohjoisamerikkalaiselle markkinointialalla työskentelevälle henkilölle suunnatun kyselyn.

Kyselyyn vastanneiden 103 henkilön joukossa oli mainostoimiston työntekijöitä, kustantajia ja markkinoijia.

Vastaajista 27,2 prosenttia ilmoittaa käyttävänsä mainonnan esto-ohjelmia (eng. ad blocker) estääkseen mainosten näyttämisen heidän vierailemillaan verkkosivuilla.

Luvut ovat samaa luokkaa koko väestöä koskevien arvioiden kanssa. EMarketerin ennusteiden mukaan 25,2 prosenttia kaikista yhdysvaltalaisista internetin käyttäjistä käyttää vuonna 2018 mainonnan esto-ohjelmia.

Tutkimuksesta kävi ilmi myös se, että mainonnan ammattilaiset luottavat ostopäätöstä tehdessään enemmän ystäviensä suositteluun kuin mainoksiin.

Vastaajista suurin osa, 78,6 prosenttia, kertoo ystävien suullisen suosittelun vaikuttaneen heidän äskettäin tekemäänsä ostokseen. Tutkimukseen vastanneista vain vajaa 16 prosenttia kertoo bannerimainoksen vaikuttaneen heidän tekemäänsä ostopäätökseen.

Ystävien antaman suosittelun ohella markkinointialan ihmiset luottavat ostopäätöstä tehdessään kyselyn perusteella itse tekemiinsä verkkohakuihin (69,9 prosenttia vastaajista), sosiaaliseen mediaan (63,1 prosentta), artikkeleihin (60,2 prosenttia) sekä sähköpostimarkkinointiin (46,6 prosenttia).

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö

Rekrytointikampanjat

20.08.2019 10:11

Mirum pullotti hikeä houkutellakseen osaajia

Creative Essence -tuoksua aiotaan lähettää sopivimmille oman portfolionsa Mirumin rekrytointikampanjan verkkosivulle jättäneille työnhakijoille.