Britanniassa toteutettu neurotieteellinen tutkimus antaa viitteitä siitä, että vaikuttajien tähdittämät mainokset jäävät tehokkaasti ihmisten mieliin. Asiasta kertoo eMarketer.

Vaikuttajamarkkinoinnin toimisto Whalar ja neuroanalytiikkaan erikoistunut yritys Neuro-Insight toteuttivat tutkimuksen, jossa kartoitettiin 18–65-vuotiaiden käyttäjien reaktioita vaikuttajamainoksiin.

Tutkimuksessa tarkasteltiin koehenkilöiden "emotionaalista voimakkuutta" sekä "muistin koodausta" eri mainosten kohdalla. Ensin mainitulla tarkoitetaan saadun tunteen voimakkuutta, jälkimmäinen puolestaan merkitsee informaation sisällyttämistä muistijärjestelmään.

Mainokset, joissa oli mukana vaikuttajia, synnyttivät osallistujilla 277 prosenttia korkeamman emotionaalisen intensiteetin ja 87 prosenttia korkeamman muistin koodauksen kuin televisiomainokset.

Vaikuttajamainokset olivat samaan tapaan tehokkaampia myös verrattuna Facebook- ja YouTube-mainoksiin, joissa vaikuttajia ei ollut mukana.

Neuro-Insightin toimitusjohtaja Shazia Ginai n mukaan näitä muuttujia tarkasteltiin kuulokkeilla, joihin kytketyt anturit asetettiin aivoalueille, jotka vastaavat kyseisistä kognitiivisista toiminnoista.

"Aivojemme osat ovat hyvin erikoistuneita, joten näitä reaktioita voidaan mitata luotettavasti", Ginai kertoo.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös niin kutsutun pohjustamisen vaikutuksia näyttämällä joillekin koehenkilöille brändättyä sisältöä ja sen jälkeen saman brändin tavanomainen mainos.

Osalle näytettiin tavallinen mainos ilman vaikuttajamainoksen pohjustusta. Vaikuttajamainoksen aikaisemmin nähneiden koehenkilöiden reaktio mainokseen oli usein positiivisempi kuin niiden käyttäjien, jotka eivät olleet nähneet vaikuttajamainosta etukäteen.