Vaikuttajamarkkinointitoimisto Indieplace on toteuttanut kyselytutkimuksen, jossa selvitetään podcastien kuuntelutottumuksia sekä kuuntelijoiden suhtautumista kaupallisiin yhteistöihin.

Tutkimuksen mukaan kuluttajat kokevat suosittelun vaikutuksen podcastin uskottavuuteen melko neutraalina eivätkä he lopeta kuuntelua kaupallisen sisällön vuoksi.

Kyselyyn vastanneista 68 prosenttia kertoo kuuntelevansa podcastin loppuun asti kaupallisesta yhteistyöstä huolimatta.

Kuitenkin yli puolet vastaajista on kelannut mainoksen yli podcastissa. Tämä antaa osviittaa siitä, että kaupallisen yhteistyön tulisi toimiakseen istua temaattisesti ohjelman sisältöön irrallisen mainoskatkon sijasta.

Neljä viidestä vastaajasta voisi kuvitella tekevänsä ostopäätöksen podcastissa olevan suosituksen perusteella. Vastaajista 17 prosenttia kertoo ostaneensa tuotteen tai palvelun kuultuaan siitä podcastissa.

Nuoret aktiivisia kuuntelijoita

Kyselyyn vastanneista 34 prosenttia kertoi kuuntelevansa podcasteja päivittäin tai monta kertaa viikossa. Blogien lukemisen kohdalla vastaava luku on 59 prosenttia. Podcasteja julkaistaan harvemmin kuin blogipostauksia, mikä ilmenee myös niiden kuuntelutottumuksissa, sillä podcasteja on yleisintä kuunnella joko muutaman kerran viikossa tai muutaman kerran kuukaudessa.

Yleisintä podcastien kuuntelu on 18–25-vuotiaiden keskuudessa. Heistä 91 prosenttia kertoo kuuntelevansa podcasteja. Vähiten podcasteja kuluttavat 46–55-vuotiaat, joista vain yksi kolmasosa on kuuntelija.

Podcasteja kuunnellaan eniten kotitöiden lomassa, matkustaessa ja taustaviihdykkeenä. Suosituimmat aihepiirit ovat lifestyle, parisuhde ja perhe-elämä sekä huumori ja viihde.

Tärkeimpänä kriteerinä podcastin valinnassa vastaajat pitivät aihepiiriä. Tätä pitää tärkeimpänä 82 prosenttia vastanneista.

Juontaja vetää puoleensa

Kuluttajat valitsevat kuunteluun sellaisen podcastin, jonka juontajan tai vieraiden mielipiteitä ja ajatuksia he haluavat kuulla. Kuunteluun päätyvät usein myös ohjelmat, jonka juontajaa seurataan muissa kanavissa.

Podcastien avulla kuluttajia on mahdollista tavoittaa tilanteissa, joissa se on aiemmin ollut hankalaa, kuten kotitöitä tehdessä tai urheillessa.

Vaikuttajamarkkinointi podcasteissa on tutkimuksen perusteella tehokkainta, kun ohjelman tekijät kertovat tuotteista tai palveluista luontevana osana podcastin sisältöä.

Tutkimuksessa esiin nousseiden kuuntelutottumusten perusteella kaupallisia yhteistöitä tehostaa myös se, että markkinoitava tuote tai palvelu liittyy kyseisen podcastin aiheeseen.

Kyselytutkimus toteutettiin Indieplacen blogiportaaleissa syyskuussa 2019. Kyselyyn vastasi 705 blogeja lukevaa kuluttajaa, joista 78 prosenttia kertoi kuuntelevansa podcasteja.