Tutkimuksen tuloksien mukaan kotimaiset yritykset ovat nostaneet suosiotaan pudottaen samalla monta kansainvälistä pörssiyritystä listauksessa.

Listauksen kärjessä nähdään pitkän linjan suomalaisia pörssiyrityksiä, mutta myös nuoret ja ketterät suomalaisyritykset kipusivat tutkimuksessa kansainvälisten toimijoiden ohi.

Kaupallisen alan ammattilaisten ihannetyönantajien kärjestä löytyvät (1) Kone, (2) Finnair ja (3) Google. Viime vuoteen verrattuna top 30 –listassa ei ole nähtävissä merkittäviä muutoksia. lista

Kone säilytti kärkipaikkansa Tekniikan ja luonnontieteiden ammattilaisten ihannetyönantajana. Toiselta sijalta löytyy Ramboll. Kolmanneksi kiipesi UPM.

Kovan nousun on tehnyt neljänneksi kiilannut ja 14 pykälää sijoitustaan nostanut Fortum. Fortumin työnantajamielikuva on kohentunut monin paikoin, erityisesti ihmisten arvostuksen ja kilpailukykyisen palkkauksen osalta.

Google pärjää listauksessa vuodesta toiseen. Tänä vuonna menestys kuitenkin taittui hieman ja Google putosi kärjestä yhdeksännelle sijalle.

Google puolusti IT-ammattilaisten ihannetyönantajan johtopaikkaansa myös tänä vuonna. Kone puolestaan kipusi toiselle sijalle.

Ammattilaiset kaipaavat tutkimustuloksien perusteella uraltaan merkityksellisyyttä sekä työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Lisäksi toivotaan kilpailuhenkisiä ja älyllisiä haasteita sekä turvaa ja vakautta. Kilpailukykyisen peruspalkan ohella korostuivat monipuoliset työtehtävät ja työntekijöitä kunnioittava kulttuuri.

Naiset arvostivat miehiä enemmän ystävällistä työilmapiiriä. Miesten vastauksissa puolestaan painotettiin mahdollisuutta esimies- tai johtotehtäviin.

"Monipuoliset työtehtävät tekevät työantajasta kiinnostavan. Lisäksi ammatillisia koulutus- ja kehitysmahdollisuuksia arvostettiin aiempia vuosia enemmän", Universum in työnantajakuvan kehittämisen asiantuntija Miikka Huhta kertoo.

Työelämän muutos tiedostetaan

Huhta arvioi ammattilaisten sisäistäneen työelämän muutoksen ja sen mukanaan tuomat uudet haasteet. Digitalisaatio ja robotisaatio esiintyvät Huhdan mukaan julkisessa keskustelussa jatkuvasti. Vastaajat tuntuvat tiedostavan oman ammattitaidon jatkuvan kehittämisen merkityksen. Vastauksissa nousivat esille myös koulutus- ja kehittymismahdollisuuksien merkitys.

"On selvää, että tulevaisuudessa yrityksen menestyminen edellyttää laaja-alaista osaamista ja omien työntekijöiden osaamisen jatkuvaa päivittämistä. Myös työntekijät ovat ymmärtäneet oman osaamisen kehittämisen tärkeyden ja tulos on selkeä viesti työnantajille investoida jatkossakin työntekijöiden koulutuksiin ja kehittämiseen”, Huhta kiteyttää tiedotteessa.

Tutkimustuloksissa on huomionarvoista valmius vaihtaa työpaikkaa, joka kasvoi kaikilla tutkituilla toimialoilla korkeakoulutettujen ammattilaisten vastauksissa. Eniten lähtöhalukkuutta havaittiin kuluttajaelektroniikan, ylellisyystuotteiden, matkustajaliikenteen ja vähittäiskaupan parissa työskentelevillä.

Tutkimuksessa haastateltiin huhti-elokuussa 2017 yhteensä 6054 suomalaista työelämässä olevaa korkeakoulutettua ammattilaista, jotka kertoivat näkemyksiään työnantajista ja työelämästä.

Vastaajat edustivat 35 toimialaa ja heitä oli 88 eri ammatista. Vastaajat olivat keskimäärin 36-vuotiaita korkeakoulutettuja, joilla on keskimäärin 8,5 vuotta työkokemusta valmistumisen jälkeen.