Johtamista on tapahtunut niin kauan kuin on ollut inhimillistä toimintaa. Vaikka johtaminen tieteenä on paljon nuorempaa perua, on hämmästyttävää, miten paljon uusia teorioita ja termejä siitä yhä keksitään.

Yksi viime vuosien aikana keskusteluun nousseita käsitteitä on työyhteisön psykologinen turvallisuus. Sen on lanseerannut Harvard Business Schoolin johtamisen professori Amy Edmondson .

Edmondson keksi käsitteen tutkiessaan menestyneitä työyhteisöjä. Hän yllättyi havaitessaan, että eniten omista virheistään raportoineet tiimit myös menestyivät parhaiten. Löydös yllätti Edmondsonin, sillä virheiden suuren määrän luulisi johtavan päinvastaiseen tulokseen.

Havainnon ydin oli siinä, että kyseessä ei ollut virheiden absoluuttinen määrä vaan ainoastaan ne virheet, joista raportoitiin vapaaehtoisesti.

Niissä tiimeissä, joissa keskinäinen luottamus ja arvostus oli suurta, uskallettiin myös avoimesti kertoa tehdyistä virheistä. Nämä samat työryhmän ominaisuudet lisäsivät innovatiivisuutta, sitoutumista ja työtekijöiden motivaatiota ja nostivat sen menestykseen.

Pelolla ja jyrkällä hierarkialla johdetuissa tiimeissä virheistä ei uskallettu kertoa, vaan ne salattiin. Pelko patosi työntekijöiden luovuutta, esti heitä antamasta parastaan ja vähensi heidän sitoutumistaan työantajaan. Tämä kaikki heikensi tiimin tulosta.

Psykologisesti turvallisessa työpaikassa ihminen uskaltaa kysyä ja kyseenalaistaa ja, mikä tärkeintä, olla oma itsensä kaikkine ominaisuuksineen. Tällöin hän pystyy myös antamaan parastansa työlleen.

Amy Edmondson julkaisi tutkimuksensa kirjana The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth vuoden 2018 lopussa, ja siitä tuli välittömästi kansainvälinen menestys.

Kyseessä ei ollut suinkaan Edmondsonin ensimmäinen kirja, mutta se auttoi häntä nousemaan sijalle kolme arvostetuimpien johtamisgurujen Thinkers50-listalla. Henkilöstöjohtamiseen erikoistunut HR-lehti on listannut hänet maailman vaikutusvaltaisimmaksi alan tutkijaksi.

Amy Claire Edmondson syntyi New Yorkissa johtamiskonsultin ja hallintojohtajan perheeseen. Ennen psykologian opintoja ja tutkijan uraa hän valmistui Harvardista insinööritieteistä ja suunnittelusta, minkä jälkeen hän eteni pääinsinööriksi arkkitehti R. Buckminster Fullerin toimistoon. Edmondson on myös kirjoittanut kirjan Fullerin käyttämistä matemaattisista teorioista.

Edmondsonin nuoruudenliitto päättyi eroon, mutta hän on ollut vuodesta 1995 asti naimisissa Harvardin lääketieteellisen tiedekunnan dekaanin George Q. Daileyn kanssa. Dailey on maailman johtavia kantasolu- ja syöpätutkijoita, joten tämä Harvardin voimakaksikko on tukenut toisiaan kohti huippu-uraa.