Tutkimukset

Aleksi Ylä-Anttila 15.1. 15:24

Tutkimus: suomalaisten pk-yritysten markkinointipanostukset ovat vaatimattomia – "Tarvitaan iso muutos ajatteluun"

Merkittävä osa suomalaisista pk-yrityksistä ei ymmärrä markkinoinnin arvoa, kertoo tuore MarkkinointiSuomi-tutkimus.

MarkkinointiSuomi-tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa pk-yritysten suhtautumista markkinointiin, yritysten käyttämiä markkinointikanavia ja markkinointitoimenpiteiden toimivuuden mittaamista.

Tutkimuksen mukaan suomalaisten pk-yritysten markkinointipanostukset ovat vaatimattomia ja iso osa yrityksistä suhtautuu markkinointiin huolettomasti. Alle puolet yrityksistä pitää tutkimuksen mukaan markkinointia oleellisena osana ydinliiketoimintaansa.

Tutkimuksen tekijöiden mukaan ongelma on siinä, että liian suuri osa pk-yrityspäättäjistä näkee markkinoinnin yksittäisinä kampanjoina, ilmoituksina ja bannereina.

Markkinointitoimisto Salomaa Groupin toimitusjohtaja Antti Kärävä korosti tutkimuksen jukistamistilaisuuden paneelissa, että markkinointi on tuotteiden ja palveluiden kaupallistamista ja sitä kautta liiketoimintastrategian ytimessä.

"Monessa yrityksessä tarvitaan iso muutos ajatteluun ja sitä kautta markkinointiin. Täytyy ymmärtää, että lähes kaikki yritykset Suomessakin altistuvat kansainväliselle kilpailulle ja vain hyvin harva yritys toimii pelkästään paikallisesti", Kärävä huomauttaa tiedotteessa.

Merkittävä markkinointiin liittyvä ongelma on tutkimuksen mukaan myös se, että pk-yritykset eivät ole tottuneet mittaamaan markkinointiaan.

Alle puolet tutkimuksen vastaajista oli asettanut selkeät numeeriset tavoitteet markkinoinnille ja panosti saavutusten mittaamiseen. Markkinoinnin arvo jää hämäräksi, jos sitä ei mitata, kuten muuta toimintaa, arvioi Chief Strategy Officer Petri Matero mainostoimisto Miller & Leanilta.

"Silloin ei ymmärretä markkinoinnin arvoa. On helppo leikata kuluja markkinoinnista sillä ajatuksella, että jätetään pari ilmoitusta ostamatta. Suhdanne voi nyt vielä suosia, mutta tutkimuksen perusteella on syytä epäillä, pystyykö riittävän moni yritys ajoissa uudistumaan, kun suhdanne muuttuu. Vain neljännes vastaajista etsii aktiivisesti uusia asiakaskohderyhmiä", Matero toteaa.

Data ei ole itseisarvo

Kaikissa yrityksissä kuitenkin tehdään markkinointia asenteista riippumatta. Markkinoinnissa onnistuneita yhdisti asiakaskeskeisyys ja digitaalisten kanavien käyttö.

Tutkimuksessa yritykset ryhmiteltiin vastausten perusteella kolmeen ryhmään: markkinointiaktiiveihin (46 prosenttia vastaajista), markkinointipassiiveihin (26 prosenttia vastaajista) sekä markinointinatiiveihin.

Tutkimuksen toteutukseen osallistuneen Asiakastieto Groupin analyysin mukaan taloudellisilla mittareilla parhaiten menestyvät markkinointinatiiveiksi määritellyt yritykset.

Markkinointinatiivit ovat Asiakastieto Groupin kehityspäällikkö Rami Melingin mukaan yrityksiä, joissa markkinointi kulkee käsi kädessä myynnin kanssa. Näitä yrityksiä voi luonnehtia uuden ajan markkinoijiksi.

Nämä yritykset tuntevat asiakkaansa ja hyödyntävät niistä kertynyttä tietoa esimerkiksi uusien kohderyhmien muodostamiseen.

Olennaista on tutkimuksen tekijöiden mukaan kuitenkin huomata, että data ei ole itseisarvo. Dataa voi hyödyntää monin tavoin, mutta sitä tulee ensin ymmärtää.

MarkkinointiSuomi-Tutkimus toteutettiin verkko- ja puhelinhaastatteluina 12.10. -5.12.2018. Vastauksia saatiin 160 yritykseltä, joiden liikevaihto on 2-50 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 10-249 henkeä. Tutkimuksen toteuttivat Asiakastieto Group, Miller & Lean, Republic of Communications ja Voitto sekä Suomen Markkinointiliitto.

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö