Digitalous

Aleksi Ylä-Anttila 6.11. 11:00 päivitetty 6.11. 12:38

Tutkimus: Suomalaisyritykset ovat jääneet kilpailijoiden jälkeen digiosaamisessa – "Huolestuttava kehityssuunta"

Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaisyrityksillä on parannettavaa erityisesti digitaalisessa markkinoinnissa, myynnissä ja mobiilipalveluissa.

Suomalaisyritykset ovat olleet vahvoja digiosaamisessa muihin Pohjoismaihin verrattuna. Nyt ne ovat kuitenkin jäänet jälkeen digitaalisista edelläkävijöistä Euroopassa. Tämä käy ilmi tänään julkaistusta Digimenestyjät 2019 -tutkimuksesta.

Tutkimuksen toteutti liikkeenjohdon konsultointiin erikoistunut yritys BearingPoint. Tutkimus tehtiin nyt kuudetta kertaa.

Tutkimus laajeni tänä vuonna merkittävästi, kun mukana olivat Suomen, Ruotsin ja Norjan lisäksi nyt ensimmäistä kertaa Saksa, Iso-Britannia, Italia, Irlanti ja Portugali.

Kokonaispisteissä kehittyneimmäksi digitaalisten palvelujen tarjoajamaaksi ylsi Ruotsi. Se oli Norjan tavoin mukana tutkimuksessa nyt kolmatta kertaa. Ensimmäistä kertaa mukana ollut Saksa kipusi toiseksi. Suomen sijoitus oli kolmas.

Digimenestyjät 2019

BearingPointin tekemä tutkimus, jossa tutkitaan suomalaisten yritysten digitaalista kilpailukykyä.

Mukana on yhteensä 593 yritystä kahdeksasta eri maasta. Suomesta mukana on 54 yritystä.

Mukana olevat toimialat: energia, kuluttajatuotteet, kulutustavarakauppa, matkailu, media, metsäteollisuus, pankit, polttoainekauppa, rakennus, ruokakauppa, ruokateollisuus, teleoperaattorit, terveydenhuolto, vakuutus, valmistava teollisuus, vedonlyönti ja rahapelit

Tutkituista maista paras on Ruotsi. Seuraavilla sijoilla ovat Saksa ja Suomi.

Yritysten Top10-listalle ylsivät tänä vuonna Deutsche Telekom (Saksa), Otto (Saksa), Adidas (Saksa), Esprit (Saksa), Telenor (Norja), Vodafone (Italia), Amazon (Iso-Britannia), Telia (Suomi), ASOS (Iso-Britannia) ja AO.com (Iso-Britannia).

BearingPoint Suomen Digital & Strategy -praktiikan vetäjän Antti Maunulan mukaan suomalaisyritykset ovat aiempina vuosina olleet Pohjoismaiden kärkikastia. Nyt kehityssuunta on kuitenkin muuttunut.

"Suomalaiset ovat voittaneet tutkimuksen edellisinä vuosina. Tämän vuoden tutkimuksesta käy ilmi, että suomalaiset ovat jäämässä tämän tutkimuksen kontekstissa kilpailijoistaan jälkeen", Maunula kertoo M&M:lle.

Suomalaisyrityksistä vain Telia ylsi tutkimuksessa kymmenen digitaalisesti kehittyneimmän yrityksen joukkoon. Telian sijoitus oli kahdeksas. 50 parhaan yrityksen joukkoon ylsivät suomalaisista lisäksi DNA (12.), Elisa (25.), Veikkaus (27.), Helsingin Sanomat (35.), OP:n vakuutuspalvelut (38.), Ikea (39.) sekä OP:n pankkipalvelut (42.).

Tutkimuksen parhaiten menestynyt suomalaisyritys oli Telia. Sen osaaminen oli vahvaa erityisesti asiakkaiden hallinnassa ja palvelussa digitaalisissa kanavissa, missä se oli koko tutkimuksen paras yritys.

 

Telian asiakaspalvelujohtaja Riikka Vänskä kertoo yrityksen tehneen strategisen valinnan, jonka mukaan Telia haluaa palvella asiakkaita monikanavaisesti. Fokuksena ovat erityisesti digitaaliset palvelukanavat.

Vänskän mukaan Telia on panostanut teknisten kyvykkyyksien lisäksi vahvasti siihen, millä tavoin muutos pystytään toteuttamaan organisaatiossa siten, että ihmiset ovat siinä mukana.

"Tämä ei ole pelkästään tekninen muutos, vaan myös tekemisen muutos meidän ihmisillemme ja henkilöstöllemme. He ovat tässä vahvasti mukana. Kyse on siis teknologisten kyvykkyyksien, ihmisten osaamisen ja toimintamallien yhdistämisestä", Vänskä kertoo M&M:lle.

Kolme selkeää kehittämiskohdetta

Suomalaisyritykset jäivät alan eurooppalaisista edelläkävijöistä jälkeen etenkin kolmella ulottuvuudella: mobiilipalveluissa, verkkokaupassa ja digitaalisessa markkinoinnissa. Erityisen hyviä suomalaisyritykset olivat sitä vastoin digitaalisessa asiakkuudenhallinnassa.

Maunula toteaa tutkimuksen osoittavan jo aiemmin tehdyn huomion pitävän ainakin osittain paikkansa. Suomalaiset eivät ole kaikista vahvimpia digitaalisessa markkinoinnissa ja myynnissä.

Hän huomauttaa myös, että suomalaiset ostavat tuotteita ulkomaalaisista verkkokaupoista enemmän kuin muut pohjoismaalaiset.

"Siinä mielessä tämä oli ehkä odotettavissa oleva tulos tässä kontekstissa näillä kahdella osa-alueella", Maunula arvioi.

Yllättävä tutkimushavainto Maunulan mukaan sen sijaan on suomalaisyritysten aliedustus, kun tarkastelukohteena on mobiilipalveluiden ulottuvuus. Vain kuusi suomalaisyritystä mahtuu mobiilipalveluissa 50 parhaan eurooppalaisyrityksen joukkoon.

Digimenestyjät 2019 -tutkimuksessa tutkitaan suomalaisten yritysten digitaalista kilpailukykyä. Euroooppalaisyrityksien vertailussa parhaaksi suomalaisyritykseksi ylsi teleoperaattori Telia. | Kuva: BearingPoint

 

Maunulan arvion mukaan kehitysvauhti Suomessa on mobiilipuolella ollut viime vuosina nopeaa, mutta nyt näyttää kuitenkin siltä, että tällä puolella on hieman höllennetty kehitysvauhtia ja panostuksia on samaan aikaan mahdollisesti laitettu muille alueille.

"Samaan aikaan eurooppalaiset kilpailijat ovat jatkaneet vahvaa investointia mobiiliin. Tämä näkyy tutkimuksessa sillä tavalla, että suomalaisten arvosanat tällä alueella eivät keskimäärin ole nousseet, kun taas muut ovat pystyneet merkittävästi parantamaan omaa suoritustaan", Maunula kertoo M&M:lle.

Tutkimus osoittaa Maunulan mukaan, että eurooppalainen kehitys mobiilisovelluksien kehittämisessä on kuluneen vuoden aikana ottanut harppauksen eteenpäin.

"Mobiilisovelluksien toiminnallisuuksien määrä laajenee jatkuvasti, ja yritykset pyrkivät palvelemaan asiakkaitaan paremmin. Tutkimus osoittaa, että kilpailu nimenomaan sovelluskehityksessä on Euroopassa viime vuoden aikana kiristynyt", sanoo Maunula.

Antti Maunula toteaa, että tutkimustulokset Suomen pääkilpailijamaihin lukeutuvien Ruotsin ja Saksan vahvasta kehityksestä Suomeen verrattuna ovat huolestuttavia.

"Fakta on, että maarajat hälvenevät kilpailussa koko ajan varsinkin verkkokaupan kohdalla. Kuluttajat vertailevat asiakaskokemuksia enenevässä määrin parhaita toimijoita vasten, eikä niinkään kotimaisia alan kilpailijoita vasten. Siksi tämä on suomalaisille huolestuttava kehityskaari. Hyvä puoli on se, että suomalaisyrityksillä on hyvät edellytykset lähteä puuttumaan tähän tilanteeseen."

Myös vahvoja ulottuvuuksia

Tutkimuksessa parhaiten menestyivät suomalaisista toimijoista teleoperaattorit. Tähän on Maunulan mukaan löydettävissä kaksi selkeää selittävää tekijää. Digitaalinen transformaatio on pitkään ollut arkipäivää teleoperaattoreille.

Lisäksi tiukka kilpailu toimialalla Suomessa on kirittänyt toimijoita ottamaan merkittäviä kehitysaskeleita asiakasrajapintojen saralla. Myös tällä on Maunulan mukaan merkittävä osuus teleoperaattoreiden kehitykseen.

Vaikka suomalaisyritykset eivät yltäneet kärkikastiin digitaalisessa markkinoinnissa ja myynnissä, ne olivat Maunulan mukaan erityisen vahvoja asiakkaiden palvelemisessa digitaalisia kanavia hyödyntäen.

Kun tarkastellaan sähköistä asiakkuuksien hallintaa, kaksi Euroopan parasta yritystä, Telia ja OP, tulevat Suomesta. Lisäksi kymmenen joukkoon ylsivät Suomesta DNA (6.), Finnair (7.) ja OP:n vakuutuspalvelut. Yhteensä 12 suomalaisyritystä sijoittui tätä ulottuvuutta tarkasteltaessa 50 parhaan yrityksen joukkoon.

Myös digitaalisen tuotekokemuksen rakentamisessa suomalaisyritykset olivat vahvoja suhteessa kilpailijoihin. Helsingin Sanomat nousi tätä ulottuuvutta arvioitaessa listan kärkipaikalle. 50 parhaan yrityksen joukkoon nousi yhteensä kahdeksan suomalaisyritystä, joista kahdeksanneksi yltänyt OP pankkipalvelut oli niin ikään kymmenen parhaan joukossa.

Digitaalisen tuotekokemuksen sektorilla suomalaiset erottaa muista toimijoista erityisesti sisältömarkkinointi eli se, kuinka asiakkaita pystytään houkuttelemaan verkkosivustoille mielenkiintoisten sisältöjen avulla.

Tämä näkyy muun muassa siinä, että tutkimuksessa mukana olleista suomalaisyrityksistä 90 prosentilla on verkkosivuillaan jo käytössä videosisältöjä. Vastaava prosentti eurooppalaisyrityksillä on huomattavasti pienempi. Vain noin puolella eurooppalaisyrityksistä on videosisältöjä verkkosivuillaan.

Perinteisen stereotypian mukaan suomalaiset ovat erinomaisia insinöörejä, mutta eivät yhtä hyviä markkinoimaan ja myymään tuotteita. Vaikka tutkimus Maunulan mukaan hieman tätä olettamaa vahvistaakin, juuri vahva tekeminen sisältömarkkinoinnin puolella kertoo, että suomalaiset ovat ottaneet kehitysaskelia myös markkinoinnin puolella. 

"Suomalaisyritykset ovat iloksemme oppineet luomaan ja julkaisemaan muutakin mielenkiintoista ja laadukasta sisältöä kuin vain perinteistä informaatiota tuotteista ja palveluista. Ei pelkästään laiteta insinöörimäistä tuotetietoa verkkoon, vaan luodaan myös laajempaa, kiinnostavaa sisältöä asiakkaille", Maunula huomauttaa.

Toimialakohtaisesti suomalaisyrityksistä tulostaan viime vuoteen verrattuna paransivat erityisesti vakuutusyhtiöt. Suomalaisista vakuutusyhtiöistä Euroopan laajuiselle top50 -listalle mahtui OP:n vakuutuspuoli (ent. Pohjola), joka sijoittui sijalle 38.

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö