Spoon ja Norstat ovat teettäneet ensimmäisen pohjoismaiseen markkinaan keskittyvän sisältömarkkinoinnin tutkimuksen. Yhteensä 300 markkinoijaa Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta osallistui tutkimukseen, joka tarjoaa kattavan yleiskuvan sisältömarkkinoinnin tilasta ja haasteista Pohjoismaissa.

Sisältömarkkinointi on vakiinnuttanut asemansa Pohjoismaissa. Tutkimuksen mukaan 76 prosenttia pohjoismaisista yrityksistä tekee sisältömarkkinointia. Tämä luku on kuitenkin edelleen alhainen verrattuna Yhdysvaltoihin, joissa 86 % b-to-c-markkinoijista ja 89 % b-to-b-markkinoijista sanoo tekevänsä sisältömarkkinointia (CMI:n tutkimus 2016).

Suomalaisista tutkimukseen osallistuneista yrityksistä 84 prosenttia kertoo tekevänsä sisältömarkkinointia, mikä on enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Tuloksia mitataan ja saadaan kuitenkin vähemmän kuin naapurimaissa.

Suomalaisista kyselyyn vastanneista 11 prosenttia koki sisältömarkkinointinsa epäonnistuneen. Vain tanskalaiset markkinoijat kokivat onnistuvansa huonommin (16 %). Tyytyväisimpiä sisältömarkkinointinsa toimivuuteen olivat ruotsalaiset: heistä 52 prosenttia kertoi sisältömarkkinointiponnistustensa onnistuneen.

Suomessa myös mitataan sisältömarkkinoinnin toimivuutta vähemmän kuin muualla. Suomalaisista markkinoijista sitä mittaa vain 57 prosenttia. Tanskassa sitä mittaa 63 prosenttia, Ruotsissa 68 prosenttia ja Norjassa 71 prosenttia markkinoijista.

Yksi syy heikkoon menestykseen ja mittaamisen vähyyteen voi löytyä suomalaisten sisältöstrategioiden puutteesta. Suomalaisista sisältömarkkinointia tekevistä yrityksistä vain 37 prosentilla on dokumentoitu sisältöstrategia. Ruotsissa strategiadokumentti löytyi 60 prosentilla, Norjassa 55 prosentilla ja Tanskassa 49 prosentilla yrityksistä.

Sisältömarkkinoinnin merkitys kirkastumassa myös Suomessa

Tutkimus osoittaa, että vaikka Pohjoismaissa tehdään ahkerasti sisältömarkkinointia, monilla yrityksillä on edelleen petrattavaa sen mittaamisessa ja siinä onnistumisessa.

Yli puolet (58 %) kyselyyn vastanneista yrityksistä uskoo kasvattavansa panostuksia sisältömarkkinointiin seuraavan vuoden aikana. Näistä yrityksistä valtaosalla on dokumentoitu sisältöstrategia ja ne mittaavat aktiivisesti markkinointiponnistustensa tehoa.

Suomalaisista sisältömarkkinointia tekevistä yrityksistä 60 prosenttia aikoo kasvattaa sisältömarkkinointibudjettiaan ja 40 prosenttia pitää sen ennallaan.

Spoonin Helsingin-toimiston johtaja Lena Barner-Rasmussen uskoo, että Suomessakin aletaan ymmärtää sisältömarkkinoinnin merkitys. Strategiatyötä tilataan yhä enemmän, ja katseet kohdistuvat pitkän aikavälin hyötyihin.

"Sisältömarkkinointi ei ole vain kertaluontoisia kokeiluja vaan pitkäjänteistä ja systemaattista työtä. Uskollisia yleisöjä ei kasvateta yhdellä artikkelilla tai some-julkaisulla, vaan tarvitaan selkeä visio sekä työkaluja tarinankerrontaan", Barner-Rasmussen toteaa.