Tutkimus

Ville Perttula 14.3. 15:58

Tutkimus: Suomessa on 2,3 miljoonaa myönteisesti mainontaan suhtautuvaa aikakauslehtien lukijaa

Colourbox

Suomessa yli 12-vuotiaista 4,3 miljoonaa lukee aikakauslehtiä.

Aikakausmedian ja Kantar TNS:n tekemän tutkimuksen mukaan Suomessa on 2,3 miljoonaa mainontaan myönteisesti suhtautuvaa aikakauslehtien lukijaa. Aikakauslehtiä aktiivisesti seuraavia lukijoita on 2,4 miljoonaa.

Suomessa yli 12-vuotiaista 4,3 miljoonaa lukee aikakauslehtiä. Lukijoita erotteleva ja toisaalta yhdistävä tekijä on heidän suhteensa aikakauslehteen ja siinä olevaan mainontaan.

Aikakausmedian ja Kantar TNS:n tutkimuksessa suomalaiset aikakauslehtien lukijat jaettiin neljään erilaiseen ryhmään: mainosmyönteisiin aikakauslehtiaktiiveihin (25 %), mainoskriittisiin aikakauslehtiaktiiveihin (30 %), mainosmyönteisiin aikakauslehtipassiiveihin (27 %) ja mainoskriittisiin aikakauslehtipassiiveihin (19 %).

Lukijaryhmistä kahdella on erityisen läheinen ja aktiivinen suhde aikakauslehteen. Vastaavasti kahdella lukijaryhmällä on passiivisempi suhde aikakauslehteen.

Lähes yhdeksän kymmenestä mainosmyönteisestä aikakauslehtiaktiivista suhtautuu mainontaan aikakauslehdessä myönteisesti.

Mainosmyönteisistä aikakauslehtipassiiveista myönteinen suhde aikakauslehden mainontaan on yli seitsemällä kymmenestä. Myös tässä ryhmässä on naisia enemmän kuin miehiä.

Aikakauslehtipassiivien ryhmissä on enemmän miehiä, ja sekä mainosmyönteisten että mainoskriittisten ryhmässä luetaan useimmin autoilun ja tekniikan lehtiä.