Erityisesti suuriin yrityksiin kohdistuva rikollisuus on lisääntynyt voimakkaasti edellisten kolmen vuoden aikana, selviää Keskuskauppakamarin ja Helsingin seudun kauppakamarin tutkimuksesta. Selvitykseen osallistuneista suurista yrityksistä puolet kertoo, että liiketoimintaan kohdistuvien rikosten tai väärinkäytösten määrä on kasvanut.

Edellisessä, vuonna 2012 tehdyssä selvityksessä lisääntyneistä rikoksista kertoi 34 prosenttia suurista yrityksistä. Nyt osuus oli jo 52 prosenttia. Kaikista vastanneista yrityksistä 44 prosenttia arvioi rikosten ja väärinkäytösten lisääntyneen.

Yrityksiin kohdistuneiden tietoriskien kärjessä olivat tietomurrot, mutta myös identiteettikaappaukset ovat lisääntymään päin. Suurista yrityksistä 28 prosenttia kertoi, että yrityksen identiteetti oli kaapattu tai yritetty kaapata. Pienien yritysten osuus oli viisi prosenttia.

”Yritysten riskit tulevat yhä useammin verkosta. Monet kasvavista turvallisuusuhkista, kuten identiteettivarkaudet ja petokset, piinaavat yhä useampia yrityksiä yli toimialarajojen. Petosten tekotavoissa hyödynnetään usein sitä, että suurissa yrityksissä työntekijät eivät aina tunne toisiaan”, Keskuskauppakamarin asiantuntija Kaisa Saario sanoo tiedotteessa.

Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijan Panu Vesterisen mielestä on hälyttävää, että osa yrityksistä ei saa viranomaisilta tai muista lähteistä tietoa rikosilmiöstä.

"Kaupan alalla tietoa tarvitsee 45 prosenttia yrityksistä ja muilla aloilla kolmannes", hän sanoo.

Lähde: Talouselämä