Suomeen voisi syntyä rutkasti työpaikkoja, jos täällä vain ymmärrettäisiin panostaa tekoälyyn, automaatioon ja robotiikkaan täysillä. Samalla luonnollisesti kansantalous kasvaisi merkittävästi, selviää konsulttiyhtiö McKinsey n ja Google n laajasta työelämän tulevaisuutta käsittelevästä tutkimuksesta.

Sen sijaan, jos jäädään ylläpitämään nykyistä asioiden tilaa, työpaikkoja ei tuhoudu, mutta niitä ei myöskään synny.

McKinsey laskee automaation ja tekoälyn vaikutuksia vuoteen 2030 kolmella eri skenaariolla.

Työpaikkojen kannalta kaikkein vaikuttavin on automaatioon eniten panostava Suomi: työtehtäviä katoaa nykyiseen verrattuna 28 prosenttia, eli noin 600 000 työpaikkaa.

Digitaalisia työpaikkoja syntyy noin yhdeksän prosenttia, ja niiden työpaikkojen luoman arvonlisän myötä syntyy 25 prosenttia lisää ei-digitaalisia työpaikkoja. Nettovaikutus on, että uusia työpaikkoja syntyy viisi prosenttia eli noin 120 000 kappaletta.

Tämä kaikki tarkoittaa myös bruttokansantuotteen kasvuvauhdin nousemista noin kolmeen prosenttiin vuodessa. Vuosien 1990–2016 välisenä aikana Suomen kansantuote kasvoi keskimäärin 1,2 prosentin vuosivauhtia, eli muutos olisi merkittävä.

"Puoli miljoonaa työtehtävää muuttuu toisenlaisiksi"

Keskimmäisessä eli oletusskenaariossa työpaikkoja katoaa 15 prosenttia nykyisistä, eli noin 330 000 kappaletta. Uusia digitaalisia työpaikkoja syntyy viisi prosenttia ja ei-digitaalisia työpaikkoja 11 prosenttia. Työpaikkojen nettolisäys olisi 1,3 prosenttia. Kansantalouden kasvu asettuisi 1,8 prosentin vuosivauhtiin, mistä tekoälyn ja automaation osuus olisi 1,1 prosenttia.

"Katoavien työpaikkojen lisäksi noin puoli miljoonaa työtehtävää muuttuu toisenlaisiksi. Ne työpaikat eivät siis katoa, vaan vaativat uudenlaista osaamista", sanoi McKinseyn Suomen toimintojen johtaja Lari Hämäläinen tiedotustilaisuudessa.

Poteroihin jämähtävä Suomi menettäisi vain kaksi prosenttia työpaikoista, mutta toisaalta uusia digitaalisia ja ei-digitaalisia työpaikkoja syntyy kumpaakin vain yhden prosentin verran. Kansantalouden kasvu jää vain 0,8 prosenttiin vuodessa.

Tutkimuksen mukaan Suomella on hyvät asemat pärjätä yhteiskuntien automaatiokilpailussa.

"70 prosenttia suomalaisista suhtautuu positiivisesti tekoälyyn. Maan yleinen ilmapiiri ja kehittyneisyys vaikuttavat mielipiteeseen. Kehittyneet ja jo teknologiaa hyödyntävät maat suhtautuvat myönteisemmin", Hämäläinen sanoi.

Yrityksille Hämäläisellä on selvä viesti. Vuoteen 2030 mennessä työelämässä tapahtuu merkittäviä muutoksia. Uudelleenkoulutusta edellyttävien työpaikkojen määrä lähes kaksinkertaistuu (1,4 % -> 2,7 %) ja digitaalisten työpaikkojen osuus yli kaksinkertaistuu (8 % -> 19 %).

"Niillä yrityksillä, jotka ottavat teknologioita ensimmäisenä käyttöön, on merkittävästi parempi performanssi kuin niillä, jotka eivät. Ja näissä varhaisissa omaksujissa markkinajohtajilla menee paremmin kuin muilla yrityksillä."

Digitaalisuus tuo siis kasvua, mutta se myös eriarvoistaa yrityksiä.

"Pankkisektorilla, koulutuksessa ja terveydenhuollossa on noin 15 prosentin erot yritysten kannattavuudessa riippuen automaatioasteesta", Hämäläinen sanoo.

Lähde: Tekniikka & Talous