Televisio on tuoreen tutkimuksen mukaan vähiten riskialtis mainonnan muoto ja tarjoaa mainostajalle tasaisimman sijoitusten tuoton muihin mediakanaviin verrattuna.

Asia käy ilmi Gain Theoryn, MediaComin ja Wavemakerin toteuttamasta tutkimuksesta, jonka on tilannut Britannian televisiomainostajien yhdistys ThinkBox. Asiasta uutisoi Marketing Week.

Tutkimus perustuu ekonometriseen mallinnukseen, jossa analysoitavana aineistona ovat 50 brändin 1,4 miljardin punnan mediapanostukset kolmen vuoden aikana yhteensä 10 eri kanavassa, tv:n ohella muun muassa printti- ja hakukonemainonnassa.

Lyhyellä aikavälillä tehokkaimman tuoton mainostajalle tuo tutkimuksen mukaan hakukonemainonta, joka nostaa myyntiä keskimäärin 29 prosenttia kahden ensimmäisen kampanjaviikon aikana.

Televisio tulee kakkosena kasvattaen myyntiä keskimäärin 23 prosenttia. Kolmanneksi tehokkain mainonnan muoto lyhyellä aikavälillä on printtimainonta, joka kasvattaa kahden ensimmäisen kampanjaviikon aikana myyntiä keskimäärin 10 prosenttia.

Pitkällä aikavälillä televisiomainonta toimii kuitenkin tutkimuksen mukaan parhaiten. Se kasvattaa myyntiä 6–18 kuukauden kuluttua kampanjan käynnistymisestä 2,4 kertaa enemmän kuin kahden ensimmäisen kampanjaviikon aikana, mikä on selvästi korkeampi lukema kuin printillä (1,2-kertainen kasvu) ja hakukonemainonnalla (0,8 kertainen kasvu).

Tutkimuksen mukaan televisiolla on myös suurin kanavointivaikutus. TV-mainonta kasvattaa muiden kanavien tuottoa vähintään 20 prosenttia.

Televisio voi esimerkiksi parantaa elokuvamainonnan tehokkuutta tutkimuksen mukaan jopa 54 prosenttia sekä printti-, radio-, display- ja somemainonnan performanssia yli 30 prosenttia.

Myös printtimainonta tehostaa muuta mainontaa, mutta ei samassa määrin kuin televisio. Printti voi nostaa elokuvamainonnan tehokkuutta jopa 13 prosenttia. Muiden kanavien performointia printti kuitenkin parantaa vain vajaat 10 prosenttia.