Sosiaalinen media

Aleksi Ylä-Anttila 7.11.2018 08:48

Tutkimus: Twitterin käyttäjät jakavat aktiivisesti tietoa yrityksistä – "Arvokas kohderyhmä mainostajille"

Colourbox

Suurin osa eurooppalaisista Twitterin käyttäjistä jakaa mielellään mielipiteitään Twitterissä, selviää tuoreesta tutkimuksesta.

Twitter teetti Kantar Medialla Euroopan laajuisen tutkimuksen, johon osallistui yli 10 500 internetin käyttäjää, joista yli 4 800 käyttää Twitteriä.

Tutkimuksen mukaan kolme neljästä eurooppalaisesta Twitterin käyttäjästä (76 prosenttia) jakaa mielipiteitään mielellään Twitterissä. Vastaava luku kaikilla internetin käyttäjillä on 69 prosenttia.

Lisäksi lähes kaksi kolmasosaa, eli 64 prosenttia eurooppalaisista Twitterin käyttäjistä kertoo, että ostopäätöstä harkitsevat ystävät ja perheenjäsenet kysyvät heidän mielipidettään ja suosituksiaan, kun internetin käyttäjien keskiarvo on 53 prosenttia.

Tutkimuksesta käy ilmi, että käyttäjillä on Twitterissä tapana vaihtaa tietoa yrityksistä. 66 prosenttia käyttäjistä jakaa mielipiteitään säännöllisesti ja 78 prosenttia seuraa aktiivisesti muiden käyttäjien mielipiteitä tuotteista ja palveluista.

Tästä johtuen yrityksen ja brändin on oikean strategian avulla mahdollista voittaa Twitterissä puolelleen puolestapuhujia nopeasti ja tehokkaasti.

Syy tähän löytyy siitä, että Twitteriä käytetään usein uusien ilmiöiden ja tapahtumien tutkimiseen ja seuraamiseen silloin, kun jotakin kiinnostavaa tapahtuu. Näin ollen Twitterin käyttäjät ovat usein otollisessa mielentilassa löytöjen tekemiselle.

Eurooppalaiset Twitterin käyttäjät löytävät tutkimuksen mukaan uusia asioita todennäköisemmin kuin muut twiittaajat. Eurooppalaisista Twitterin käyttäjistä uusia asioita kertoo löytävänsä 79 prosenttia vastanneista. Muilla twiittaajilla vastaava lukema on 73 prosenttia.

Eurooppalaiset käyttäjät kertovat olevansa myös avoimempia uusille asioille kuin muut Twitterin käyttäjät. Eurooppalaiset twiittaajat myös kokeilevat uusia asioita todennäköisemmin ensimmäisten joukossa (58 prosenttia käyttäjistä) verrattuna internetin käyttäjiin keskimäärin (44 prosenttia). Tämä tekee alustasta mainostajan näkökulmasta houkuttelevan.

Eurooppalaiset Twitterin käyttäjät ovat tutkimuksen perusteella kiinnostava kohderyhmä brändiviestijöille myös siksi, että yli puolet heistä, 55 prosenttia, kertoo olevansa valmiita maksamaan laadukkaista tuotteista enemmän. Kaikkien internetin käyttäjien kohdalla vastaava luku on 46 prosenttia.

Annettuaan luottamuksensa brändille Twitter-käyttäjät ovat myös usein suostuvaisia sitoutumaan kanta-asiakasohjelmiin ja antamaan henkilötietonsa yrityksen käyttöön vastineena personoidusta ja laadukkaasta palvelusta. Näin kertoo 53 prosenttia Twitter-käyttäjistä. Kaikilla internetin käyttäjillä vastaava luku on 44 prosenttia.

Twitterin asiakasratkaisuista vastaava johtaja Barry Collins arvioi, että monissa muissa sovelluksissa ja alustoissa kyse on usein huomion kiinnittämisestä käyttäjään itseensä, mutta Twitterissä kiinnitetään huomiota asioihin ja ilmiöihin.

"Twitterin käyttäjät ovat avoimia ja uteliaita. He haluavat oppia ja löytää uutta ja jakaa kokemuksensa muiden käyttäjien kanssa. Siksi he ovat arvokas kohderyhmä mainostajille", Collins kiteyttää tiedotteessa.

Sosiaalisen median yhtiö Twitter perustettiin vuonna 2006. Twitterillä oli vuoden 2018 toisen neljänneksen lopussa yhteensä 335 miljoonaa käyttäjää.

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö

Rekrytointikampanjat

20.08.2019 10:11

Mirum pullotti hikeä houkutellakseen osaajia

Creative Essence -tuoksua aiotaan lähettää sopivimmille oman portfolionsa Mirumin rekrytointikampanjan verkkosivulle jättäneille työnhakijoille.