Markkinointiviestintätoimisto Milttonin teettämän tutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista (75 %), ruotsalaisista (80 %) ja virolaisista (85 %) haluaa yritysten osallistuvan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun.

Ilmiö näkyy voimakkaasti kaikissa ikäryhmissä, mutta etenkin nuorten kohdalla muita vahvemmin. Pelkkä hyväntekeväisyys ei kuitenkaan riitä, vaan yrityksiltä odotetaan nimenomaan konkreettisia tekoja ja kannanottoja tärkeisiin aiheisiin, myös sellaisiin, jotka eivät suoraan liity yrityksen liiketoimintaan.

Jopa 69 prosenttia suomalaisista odottaa yrityksiltä kannanottoja myös vahvasti polarisoivista aiheista. 6–7 prosenttia kyselyyn vastanneista kokee, ettei näillä asioilla ole merkitystä.

Milttonin Suomessa, Ruotsissa ja Virossa teettämään kyselyyn vastasi 1000 ihmistä kustakin maasta ikähaitarilla 18-80.

Suomen ja Ruotsin osalta vastausten edustavuus on hyvä sekä iän, sukupuolen, koulutustaustan että asuinpaikan suhteen. Viron tuloksiin voi vaikuttaa se, että vastauksia saatiin pääasiassa isoista kaupungeista, Tallinnasta ja Tartosta, vaikka ikä- ja sukupuolijakauma onkin laaja.

”Suomessa yritykset eivät ole perinteisesti ottaneet kantaa yhteiskunnallisiin aiheisiin – toistaiseksi. Tasa-arvoisen avioliiton puolesta järjestetty #metahdomme-yrityshaaste oli eräänlainen vedenjakaja suomalaisyritysten osalta. Se sai liikkeelle monet sellaisetkin yritykset, jotka eivät olleet aiemmin olleet yhteiskunnallisesti kovin aktiivisia”, kertoo Milttonin johtava viestintäkonsultti Lauramaria Havu tiedotteessa.

Tärkeimpinä teemoina yrityksen kannanotoille tutkimuksessa nähtiin ilmastonmuutos, työ- ja ihmisoikeudet sekä kiertotalous.

Ruotsalaisille erilaiset sukupuolten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset ovat muita tärkeämpiä. Suomessakin etenkin nuoremmat ikäpolvet pitävät niitä erittäin tärkeinä. Iäkkäämpien ikäryhmien joukossa veronkierto nousi Suomessa muita maita voimallisemmin esiin. Virossa puolestaan liikakulutus ja sukupuolten palkkatasa-arvo olivat korkealla tärkeysjärjestyksessä.

Yhteiskunnallinen aktiivisuus vaikuttaa tutkimuksen mukaan myös yrityksen työnantajamielikuvaan. Valtaosa suomalaisista pitää yhteiskunnallisia kannanottoja tärkeinä työnantajan kohdalla. Toisaalta viidennes suomalaisista pitää sitä merkityksettömänä, kun Ruotsissa näin ajattelevia on vain 10 prosenttia.

”Yritysten on syytä kiinnittää huomiota siihen, että neutraalin sivustaseuraajan rooli on ohi. Nuoremmat osaajat odottavat yrityksiltä aiempaa enemmän yhteiskunnallista näkyvyyttä. Jos haluaa parhaat mahdolliset tekijät taloon, on uskallettava ottaa myös itse kantaa”, Miltton Purposen toimitusjohtaja Maria Wetterstrand sanoo.