Mainostajien Liiton jäsenistöllään teettämän kyselytutkimuksen mukaan vastuullisuus on jo arkipäivää Suomessa.

Kyselyyn vastanneista 90 prosentilla vastuullisuus on kirjattu yrityksen strategiaan. Nimetty vastuullisuushenkilö tai -funktio on 80 prosentilla vastaajista.

Noin kolmanneksella vastuullisuuskysymykset on kirjattu myös yhteistyökumppaneiden kaikkiin sopimuksiin, lisäksi noin 40 prosentilla ainakin osaan sopimuksista.

Kyselyyn vastasi 77 Mainostajien Liiton jäsenyrityksen edustajaa kesä-heinäkuussa. Liiton mukaan vastaukset ovat suuntaa-antavia.

Vastuullisuuden huomioimiseen markkinoinnissa on useita eri tapoja. Yritykset kiinnittävät huomiota esimerkiksi ikärajoihin, mediaympäristöihin ja sosiaalinen mediaan.

Riittävä tuotetieto, vastuullinen valmistustapa ja kohtuullisuuden korostaminen tuotteiden käytössä ja ovat esimerkkejä asioista, joita yritykset nostavat esille.

Puolella kyselyyn vastaajista on yrityksen omia itsesääntelyohjeita erityisesti kohderyhmien huomioimiseen markkinoinnissa kuten lapset, eri sukupuolet tai mediaympäristöt, joissa ei haluta näkyä.

Kaupallisia mittareita vastuullisuudelle on määritelty noin joka kolmannella vastaajalla. Esimerkkejä mittareista ovat muun muassa myynnin kehitys ja sustainable brand index.

"Vastuullisuus ei ole yrityksissä enää pakollinen paha, vaan lähtökohta sille, että yrityksellä on edellytykset toimia tulevaisuudessakin. Esimerkkejä vastuullisuudessa epäonnistuneista ja sittemmin arvonsa menettäneistä yrityksistä löytyy maailmalta useita. Tämän kyselyn vastaukset kertovat, että riskin ovat tunnistaneet hyvin myös kotimainen yritysjohto ja sijoittajat. Vielä kuitenkin etsitään konkreettisia keinoja edistää vastuullisuutta sekä tapaa kertoa siitä asiakkaille", sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki kertoo tiedotteessa.