Kuluttajien kiinnostus yritysten ja brändien vastuullisuutta kohtaan on kasvanut viime vuosina tasaisesti, selviää viestintätoimistoryhmä Miltton in toteuttamasta tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan suomalaisista 68 prosenttia pitää tärkeänä tai erittäin tärkeänä, että heidän ostamansa tuote tai palvelu on vastuullisesti tuotettu. Kolme neljästä suomalaisesta on valmis maksamaan lisää tuotteesta tai palvelusta, joka on tuotettu vastuullisesti.

Hieman yli puolet suomalaisista kokee, että he eivät saa riittävästi tietoa yritysten tai brändien vastuullisuudesta. Median kautta saatavan tiedon lisäksi suomalaiset toivovat yritysten kertovan vastuullisuudesta lisää omissa kanavissaan, kuten pakkauksissa, sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla ja yritysvastuuraporteista.

Vastuullisuudessa suomalaisia kiinnostaa eniten työterveys ja -turvallisuus, toimitusketjujen eettisyys ja se, mihin maahan yritykset maksavat veronsa.

Miltton toteutti vastuullisuustutkimuksen kolmatta vuotta peräkkäin. Yhteistyössä tutkimuspalvelu Cint in kanssa toteutettuun tutkimukseen osallistui 1002 suomalaista.