Viestintä

M&M 24.11.2016 06:59 päivitetty 24.11.2016 10:01

Tutkimus: Viestinnän ammattilaisista 11 prosenttia ei koe saavansa lisäarvoa somessa keneltäkään

Ville Tolvanen myi Digitalist-verkoston Ixonosille.

Viestinnän ammattilaiset vastaavat osana Johanna Strömsholmin Aalto-yliopistolle tekemää Pro gradu -tutkimusta, miten he suhtautuvat henkilöbrändäykseen sosiaalisessa mediassa.

Juuri julkaistun Vaikuttavan viestijän henkilöbrändi -tutkimuksen mukaan itsensä brändääminen ei ole viestijöille täysin tuttu asia.

Alle puolet tutkimukseen vastanneista pystyi nimeämään vaikuttavan, lisäarvoa tuottavan henkilöbrändin. Vastaajista 11 prosenttia ei koe saavansa lisäarvoa somessa keneltäkään.

Kysely on osa Johanna Strömsholmin Aalto-yliopistolle tekemää Pro gradu -tutkimusta, joka keskittyy henkilöbrändäykseen vuorovaikutuksen ja kollektiivisen lisäarvon luomisen näkökulmasta.

Kysely lähetettiin sähköpostitse lokakuussa ProCom –Viestinnän ammattilaiset ry:n varsinaisille jäsenille, joista kyselyyn vastasi 10 prosenttia, eli 217 henkilöä. Suurin osa vastaajista työskentelee yksityisellä sektorilla.

Viestijät nimesivät digitalisti Ville Tolvasen sekä tietokirjailija ja viestintäasiantuntija Katleena Kortesuon eniten sosiaalisessa mediassa vaikuttaviksi ja lisäarvoa luoviksi henkilöbrändeiksi.

Esimerkiksi Tolvasesta sanottiin perusteluissa, että hän on "aktiivinen, paljon esillä eri kanavissa, rohkea keskustelun herättäjä ja kyseenalaistaja, taitava viestijä, joka luo arvoa jakamalla osaamista, kehumalla, tuomalla uusia näkökulmia ja pakottamalla miettimään omaa tekemistä".

Kortesuota puolestaan luonnehdittiin: ”En tiedä miten on onnistunut luomaan sähläävästä, sukkahousuja rikkovasta viikinkiintoilijasta oikean asiantuntijan, jonka sanaan luotetaan mediassa.”

Tutkimuksen mukaan henkilöbrändien vaikuttavuus on luotu pääosin sosiaalisessa mediassa. Vastaajista 45 prosenttia kertoi tuntevansa henkilöbrändin ainoastaan sosiaalisen median kautta.

Vaikuttava henkilöbrändi on 21 prosentin mielestä tunnettu, näkyvä ja maineikas tai auktoriteetti. Toiseksi eniten vastaajat listasivat vaikuttavuuden edellytykseksi taitavan viestimisen, eli henkilö osaa perustella, tiivistää ja vakuuttaa.

Viestijät arvostavat henkilöbrändissä tämän yleisölleen tuottama lisäarvoa, vastaajista 65 prosenttia kokee saavansa hyvien henkilöbrändien kautta ammatillisesti tärkeää informaatiota. Ammatillisen käytön tärkeimmiksi kanavaksi nimettiin Twitter ja LinkedIn.

Sisältöön ja lisäarvon luomiseen liittyvät julkaisut saivat viestinnän ammattilaiset hanakammin jakamaan tai suosittelemaan niitä sosiaalisessa mediassa.

Vastaajista 48 prosenttia kertoi tiedostavansa julkaisujen vaikutuksen henkilöbrändin rakentamiseen, mutta että se ei ole määräävä tekijä julkaisupäätöksissä. Yksi prosentti ilmoitti jokaisen julkaisun olevan tarkkaan harkittu henkilöbrändin rakentumisen näkökulmasta.

Haastavimmaksi asiaksi oman henkilöbrändin rakentamisessa koettiin työroolin ja yksityisen persoonan yhdistäminen. Tukea henkilöbrändin kehittämisessä kaivattiin koulutukseen, pienryhmätyöskentelyyn ja kokemusten vaihtoon, henkilökohtaiseen valmennukseen, tekniseen tukeen, sisältöihin liittyvään opastukseen, työajan käyttöön ja kollektiivisuuteen.

Korjaus artikkeliin 24.11.2016 kello 10.00. Suurin osa kyselyyn vastanneista työskentelee yksityisellä sektorilla, toisin kuin tekstissä aiemmin kerrottiin.

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö