Tutkimus

M&M 26.4.2017 15:48

Tutkimus: Vihapuhe työllistää viestinnän ammattilaisia

Colourbox

ProComin teettämästä tutkimuksesta selviää, että vain 14 prosenttia viestintäjohtajista ei ole kohdannut vihapuhetta lainkaan.

Valeuutiset, vihapuhe ja disinformaatio ovat osa viestintäalan arkea, selviää T-Median ja viestinnän ammattilaisten järjestön ProComin tutkimuksen tuloksista.

Vastaajista 77 prosenttia sanoo, että heidän edustamansa organisaatio on joutunut tekemisiin disinformaation ja valeuutisten kanssa ja 75 prosenttia vastaajista on jollain tavalla joutunut tekemisiin vihapuheen kanssa. Vajaa viidennes tutkimukseen vastanneista kertoo organisaationsa kohtaavan valeuutisia tai vihapuhetta noin kuukausittain.

Tutkimukseen vastanneista viestintäjohtajista vain 14 prosenttia ei ole kohdannut vihapuhetta lainkaan.

Tulokset perustuvat ProComin huhtikuussa teettämään Luottamus ja maine -tutkimukseen, johon vastasi 306 johtavassa asemassa olevaa viestinnän ammattilaista.

"Vaikka viestinnän arvostus ja avoimuus ovat lisääntyneet ja viestintäkulttuuri siltä osin on mennyt parempaan suuntaan, ovat tunnelmat synkistyneet", sanoo ProComin toimitusjohtaja Elina Melgin.

Tutkimus osoitti myös, että samaan aikaan kun viestinnän strateginen arvo ymmärretään yhteiskunnassa yhä paremmin, ovat eettiset haasteet lisääntyneet viestinnän ammattilaisen arjessa. 44 prosenttia viestintäjohtajista kokee viestintäkulttuurin menneen parissa vuodessa huonompaan suuntaan.

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö