Ihmiset keskustelevat, etsivät ja jakavat aktiivisesti tietoa brändeistä yhteisöpalvelu Twitterissä. Puheenaiheeksi nouseminen voi julkisuuden ohella vaikuttaa myönteisesti yrityksen liiketoimintaan, ilmenee AdAgen tekemästä selvityksestä.

Yhteensä 25 brändin meta-analyysi osoittaa, että Twitter-keskustelun määrän ja myynnin välillä on tilastollinen yhteys. Eräs tukittu brändi havaitsi, että 10 prosentin kasvu brändikeskustelussa voi johtaa suoraan kolmen prosentin kasvuun myynnissä.

Lisäksi Twitter on analyysin perusteella kolme kertaa muita digitaalisia mainosalustoja tehokkaampi brändikeskustelun ohjaajana.

Mikäli brändi haluaa kasvattaa pöhinää Twitterissä, sen kannattaa sisällyttää mediapalettiinsa maksettua Twitter-mainontaa. Yhdysvalloissa maksetut mainokset voivat AdAgen analyysiin perusteella lisätä brändikeskustelua keskimäärin jopa 105 prosenttia.

Aineisto AdAgen selvitykseen on kerätty Twitteristä tammikuun 2019 ja heinäkuun 2019 välisenä aikana.