Keväällä siirryttiin etätöihin sankoin joukoin koronavirusepidemian takia, mikä herätti keskustelua etätöiden hyvistä ja huonoista puolista.

Etätyöllä voi olla myös pidempiaikaisia vaikutuksia: Aalto-yliopiston työelämäprofessorin Niina Nurmen mukaan on olemassa tutkimusnäyttöä siitä, että etätyö haittaa uralla etenemistä.

Esimerkiksi tilanteessa, joissa vain osa työntekijöistä on kasvokkain tekemisissä uravalinnoista päättävien henkilöiden kanssa, etänä työskentelevät jäävät heikompaan asemaan.

Työelämätutkija ja sosiologian professori Harri Melin sanoo, että uralla etenemisen näyttöjen pitäisi tulla työn kautta, mutta todellisuudessa etätyöllä saattaa olla negatiivisia vaikutuksia.

”Monet rekryratkaisut perustuvat siihen, että ihmiset kohtaavat toisiaan. Osaamista ei näytetä pelkästään työsuoritusten kautta vaan myös sosiaalisilla taidoilla. Etätyö blokkaa tämän, joten näen että joillakin ihmisillä uralla eteneminen saattaa saada katkoksen tai viiveen”, Melin sanoo.

Etätyöputki saattaa muodostua joillakin työpaikoilla koronaviruksen takia kuukausien mittaiseksi. Silloin ollaan Melinin mukaan mielenkiintoisessa tilanteessa etätyön vaikutusten kannalta. Hän uskoo, että rekrytointifirmojen ja -palveluiden sekä testaamisen merkitys työntekijöiden valinnassa tulee kasvamaan.

”Kun ihmisestä ei ole kokemusta arjessa ja sosiaalisissa verkostoissa, tukeutuminen testeihin ja ulkopuolisiin ammattipalveluihin saattaa lisääntyä. Emme tiedä, miten tämä vaikuttaa ihmisten uralla etenemiseen.”

Pandemia tasapuolistaa tilannetta

Nurmen mukaan tilanne on tällä hetkellä tasapuolisempi uralla etenemisen suhteen, koska kaikki ovat pakotettuja etätyöhön.

”Yhteydenpito ja suhteiden luominen tapahtuu kaikilla virtuaalisesti. Kaikilla on siihen yhtä huonot tai hyvät mahdollisuudet.”

Nurmi kuitenkin huomauttaa, että etätöiden tekeminen ei ole kaikille yhtä helppoa. Jos lapset ovat kotona, se häiritsee enemmän naisten kuin miesten työntekoa. Monessa perheessä tilanne on ollut tämä keväällä ja kesällä.

Myös Melin painottaa, että etätyö ei ole kaikille hyvä asia. Ihmiset kaipaavat fyysisiä työpaikkoja, sosiaalisia suhteita ja konkreettista esimiehen tukea. Sosiaaliset suhteet vaikuttavat myös ihmisten jaksamiseen.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Hybridimalli on tulevaisuutta

Etätyö on nähty ennen koronavirusta muun muassa keinona kasvattaa työhyvinvointia ja tuottavuutta sekä ympäristötekona. Melinin mukaan ensimmäiset tutkimushavainnot kevään etätyösiirtymästä ovat positiivisia: ihmiset ovat pärjänneet suhteellisen hyvin ja tekniikka on toiminut.

Nurmi uskoo, että koronan jälkeen työpaikoilla siirrytään hybridimalliin, jossa ollaan osittain etänä ja työpaikalla.

”Uskon, että ensin ihmiset innostuvat toimistolle menosta ja kollegojen tapaamisesta. Kun ollaan päästy kuherrusajasta yli, uskon että palataan jonkun verran etätyöhön.”

Nurmi sanoo, että tällä hetkellä kaikissa organisaatiossa ei ole tarpeeksi prosesseja etätyön johtamiseen. Niitä on kuitenkin koronavirusepidemian myötä lähdetty kehittämään. Hän huomauttaa, että hybridivaihtoehto täytyy ottaa huomioon myös henkilöstöhallinnossa.

Pidä itsestäsi meteliä

Miten omaa urakehitystä voi edistää etätöistä käsin?

Teams- ja Zoom-kokousten kautta sosiaalisuutta voi pitää yllä myös etänä. Melin huomauttaa, ettei se ole sama asia kuin kasvokkainen kohtaaminen. Hänen mielestään työ puhuu puolestaan.

”Paras neuvo on, että tee työsi mahdollisimman hyvin.”

Nurmi kannustaa kaikkia miettimään, miten antaa luotettavan ja osaavan kuvan itsestään. Hän neuvoo vastaamaan aina sähköposteihin, hoitamaan työt ennustettavasti ja kommunikoimaan mahdollisista myöhästymisistä. Lisäksi hän suosittelee organisaatioita pohtimaan, mitkä työt on fiksuinta hoitaa etänä ja mitkä paikan päälle. Työntekijöitä hän neuvoo menemään toimistolle työkavereiden kanssa samaan aikaan.

Nurmi painottaa erityisesti aktiivisuuden merkitystä. Esimerkiksi työpaikan sisäinen some on hyvä paikka pitää itseään esillä.

”Jos et ole näkyvissä, et ole myöskään mielessä.”