Työyhteisökulttuuria hyvinvointia tukevaksi kehittävä Hälsa ostaa johtamisen ja organisaatioiden kehittämisen valmennuksiin ja konsultointiin keskittyneen Pertec Consulting in.

”Vahvistamme kaupalla luotettavuuttamme ja osaamistamme. Pertecillä on kymmenen aivan erinomaista asiantuntija-valmentaja-konsulttia, jotka pystyvät syventämään osaamistamme etenkin johdon valmennuksen puolella”, Hälsan toimitusjohtaja Janne Karjula sanoo Talouselämälle.

Pertec jatkaa toimintaansa toistaiseksi Hälsan tytäryhtiönä.

”Yrityskaupan myötä pystymme tekemään entistä vaikuttavampia ja kokonaisvaltaisempia valmennusohjelmia. Lisäksi kauppa lisää resurssejamme, ja pystymme toimimaan kattavammin kumppanina johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Kauppa myös mahdollistaa kasvun ja sitä kautta kokonaisvaltaisemman vaikuttamisen suomalaiseen työelämään”, Karjula sanoo.

Tahot eivät kommentoi kauppahintaa.

Työhyvinvointi on tärkeää

Hälsan tiedotteen mukaan on arvioitu, että kiinnittämällä huomiota työhyvinvointiin voitaisiin saada jopa kolmen miljardin säästöt. Poissaolopäivät maksavat toimialasta ja laskentatavasta riippuen 350–550 euroa, mutta Hälsan mukaan monet poissaoloja aiheuttavista tekijöistä olisi mahdollista ratkaista jo työpaikalla hyvällä johtamisella.

”Y-sukupolvi ymmärtää, että työhyvinvoinnin johtaminen on hyvää johtamista. Työkyvyn näkökulmasta tähän satsataan aivan liian vähän. Työkyvyttömyys ja poissaolot tuovat aivan liian kalliin hintalapun työnantajille ja yhteiskunnalle”, lääkäri Lari Karjula sanoo tiedotteessa.

Hälsan tiedotteen mukaan hyvinvointi ja hyvä johtaminen ovat vastaisuudessa yhä tärkeämpiä, koska teknologian kehittymisen myötä ihmisille ei enää ole yhtä paljon perinteisiä suorittavia työpaikkoja.

”Ne, jotka pystyvät ideoimaan ja luomaan uusia konsepteja tulevat pärjäämään. Siihen tarvitaan ihmisten luovaa toimintaa. Hyvällä johtamisella organisaatiot pysyvät elinvoimaisina, ihmiset voivat hyvin ja innostuneina he pystyvät innovoimaan”, Pertec Consultingin konsultti Susanna Rahkamo sanoo.

Filosofian tohtori ja Pertecin perustaja Pentti Sydänmaanlakka muistuttaa älykkäästä johtamisesta.

”Älykäs johtaminen tarkoittaa, että johtamisessa pyritään tasapainottamaan hyvinvointi, uudistuminen ja tehokkuus. Tehokkuus on tietenkin yritykselle kaiken lähtökohta, mutta se ei kuitenkaan yksinään riitä. On myös pidettävä hyvää huolta hyvinvoinnista ja jatkuvasta uudistumisesta. Hyvä johtaminen on tärkein edellytys henkilöstön työhyvinvoinnille ja yrityksen pitkäaikaiselle menestymiselle”, Sydänmaanlakka sanoo tiedotteessa.