Huhtikuussa uutisoimme IAB:n julkistamista luvuista, joiden mukaan mediamainonnan määrä kasvoi tammi-maaliskuussa 267,7 miljoonaan euroon. Näin ollen Kantar TNS :n julkistamat luvut näyttäisivät olevan ristiriidassa IAB Finland in tiedottamien lukujen kanssa. IAB:n mukaan kasvua kertyi 3,4 prosenttia.

Kantar TNS:n mukaan ero johtuu siitä, että se esittää mediamainonnan jakautumista eri kanaviin niin sanotulla perinteisellä mediaryhmäjaolla. Tätä käytetään erityisesti trendien seurantaan ja kansainväliseen vertailuun.

Kasvua taas syntyy, kun Kantar TNS:n kuukausittaista mediamainonnan seurantaa täydennetään IAB:n keräämillä panostuksilla. IAB Finland kerää haku-, Facebook- ja YouTube-mainonnan tiedot kvartaaleittain. Kantar TNS ei taas näitä mainonnan muotoja seuraa mittauksessaan, vaan suomalaisia mediatoimijoita toimialojen ja mainostajien tarkkuudella.

Kantar TNS:n tuoreiden lukujen mukaan investoinnit mediamainontaan olivat vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana noin 211 miljoonaa euroa. Ulkomainonta kasvoi 11,1 prosenttia, verkkomediamainonta 6,9 prosenttia ja televisiomainonta 0,5 prosenttia. Loput mediamuodot olivat miinuksella. Eniten vähenivät investoinnit varsinaisiin sanomalehtiin, joissa näkyi 11,5 prosentin lasku.

Mainonnan määrä laski useilla toimialoilla. Telepalvelut, kosmetiikka ja lääkkeet olivat suurimpien mediamainonnan vähentäjien joukossa. Kasvua syntyi finanssialalla, rakennusalalla, elintarvikkeissa, avoimissa työpaikoissa sekä matkailun ja liikenteen toimialalla.

Artikkelia muokattu 16.5.2018 kello 15.13. Täsmennetty IAB:n ja Kantar TNS:n julkistamien tietojen muodostumista.