Ulkoministeriö on uudistanut visuaalisen identiteettinsä. Ilmeen erikoisuus on perusväriltään sininen maapallomerkki, joka tulee toimimaan dynaamisena datavisualisoinnin välineenä.

Merkille on rakennettu oma sovellus, joka pystyy vastaanottamaan reaaliaikaisia datasignaaleja. Sen avulla merkki pystyy reagoimaan esimerkiksi tilastotietoon tai ääneen.

Kyseessä on kuitenkin "work in progress", kertoo ministeriön viestintäjohtaja Jouni Mölsä.

"Tästä visuaalisesta elementistä kehitetään työkalua, jonka avulla ihmiset voivat helpommin löytää tietoa, jota ulkoministeriö tuottaa", Mölsä kertoo.

Visuaalisen ilmeen uudistamisen kokonaisbudjetti on 225 000 euroa, josta kustannettiin suunnittelutyön lisäksi ilmeen jalkautus eri järjestelmiin ja fyysisten tuotteiden hankinta vuoden 2017 puolella.

Visiona on, että ulkoministeriö voisi verkkosivuillaan tai tapahtumussa seurata jotakin tiettyä tapahtumaa ja visualisoida tilanteen kehittymistä merkkiin piirtyvillä väreillä. Yksi ajatus on esimerkiksi visualisoida kansalaisille tietoa eri maiden matkustustilanteista. Seuraavan kahden vuoden aikana nähdään, mihin kaikkeen elementti taipuu, Mölsä toteaa.

Tavoitteena on tuoda esille ulkoministeriön toimintaa ja kytköksiä kansalaisiin.

"Viime vuonna matkustusilmoituksia tehtiin 267 000 yhteensä 198 maahan. Pelkästään konsulipalvelutapahtumia oli 67 000. Volyymit ovat todella suuria, mutta harvoin ymmärretään, kuinka paljon ulkoministeriö on kytköksissä kansalaisiin", Mölsä selvittää.

Maapallomerkki on jo päässyt tositoimiin ilmeen lanseeraustilaisuudessa Matka 2018 -messuilla, jossa uutta ominaisuutta hyödynnetään matkustustiedon visualisointiin yli kaksimetriselle puolipallolle.

Ilmeuudistus enteilee myös uusia verkkosivuja, jotka ovat tiedossa kevään aikana.

"Sivustomme logiikka muuttuu. Rakennamme maasivustoa, johon voidaan jatkossa liittää maakohtaisesti erilaista raportointia, kuten tietoa taloudesta tai poliittisesta tilanteesta."

Visuaalisen ilmeen on suunnitellut 358 ja maapallomerkin sovelluksen on kehittänyt Delicode. Verkkosivu-uudistusta toteutetaan sisäisesti.