Uusi tapahtumamuotoilutoimisto Harva Experience sai alkunsa, kun kokeneet tapahtuma- ja markkinointialan toimijat perustivat yhtiön, jonka palvelutarjooma kattaa kaikki tapahtumamuotoilun ja -tuotannon palvelut.

Uudessa yhtiössä ovat mukana digitaalisen markkinoinnin ohella tapahtuma- ja promootiomarkkinointiin erikoistunut markkinointitoimisto Harva Marketing, tapahtumien henkilöstöratkaisuista vastaava Harva Crew ja messu- ja myymäläratkaisuista vastaava Fair Factory.

Harva Marketingin toimitusjohtajan Päivi Lehtosen mukaan keskeinen syy uuden toimiston perustamiselle on ollut sekä omat havainnot että viestit asiakkailta.

Suunta on, että tapahtumien tehokkuuteen ja tuottavuuteen halutaan kiinnittää enemmän huomiota. Tapahtumiin halutaan asettaa selkeämmät tavoitteet ja niiden mittaamisella tulee olla keskeinen rooli tapahtumaprosesseissa.

"Kokonaisvaltaisuus tapahtumamarkkinoinnissa puhuttaa asiakkaita. Harva Experience yhdistää yhteistyökumppaneina toimivien yritysten tarjooman tapahtumamarkkinoinnin kokonaisratkaisuiksi. Tuomme myös digitaalisuuden ja teknologian hyödyntämisen kiinteämmäksi osaksi tapahtumia panostamalla muun muassa mittaamiseen ja dataan", Päivi Lehtonen kertoo.

Harva Experiencen toimitusjohtajan Pasi Laine en mukaan Harva Experience tarjoaa asiakkaille keskitetyn palvelukokonaisuuden tapahtumien ympärillä. Asiakkaalle tämä tarkoittaa lisää systematiikkaa ja suunnitelmallisuutta tapahtumasuunnittelu- ja tuotantoprosessiin.

Kokonaisuuteen kuuluvat luova konseptointi, digitaalisen markkinoinnin ratkaisut, tapahtumajärjestelyt ja -tuotanto, henkilöstö, fyysiset elementit ja rakenteet.

Koska kaikki tapahtuman järjestämiseen ja markkinointiin liittyvät palvelut tuotetaan in-house -mallilla Harva-perheen sisällä, toimialalla yleistä alihankintamallia ei Laineen mukaan tarvita.

"Tapahtumat sidotaan kiinteäksi osaksi muuta markkinointia ja brändistrategiaa. Datan ja analytiikan avulla saamme entistä paremman käsityksen, miten investoinnit tapahtumaan olisi järkevää jakaa, sekä syvällisempää tietoa tapahtumamarkkinoinnin vaikuttavuudesta. Tämän tiedon avulla tapahtumista tehdään entistä tuottavampia", Laine sanoo.

Tapahtuma on fyysistä tilaisuutta laajempi kokonaisuus

Haasteena on Lehtosen ja Laineen mukaan monesti se, että panostuksista ja resursseista merkittävin osuus ohjataan itse tapahtumapäivään. Järjestäjien tulisi kuitenkin heidän mukaansa samanaikaisesti muistaa, että tapahtumapolku on huomattavasti kattavampi asia kuin pelkkä fyysinen tilaisuus.

"Tapahtumamuotoilu on asiakaspolun muotoilua ja oikeiden painotuksien hakemista alun ideointivaiheesta tuotantoon siirtymiseen asti. Tapahtuman lähtökohtana ei voi olla ajatus, että tapahtuma 'pitää järjestää'. Olennaisempaa on kysyä, mikä on tapahtuman tavoite ja miten se voidaan saavuttaa tapahtuman osa-alueita ja resursseja optimoimalla", Lehtonen sanoo.

Laine mainitsee esimerkkinä kuvitteellisen tilanteen, jossa tapahtuman järjestävä yritys käyttää tapahtumaan yhteensä 100 000 euroa. Näistä vain hyvin pieni osuus, esimerkiksi 5 000 euroa, on valjastettu ennakko- ja jälkimarkkinointiin digitaalisissa kanavissa ja sosiaalisessa mediassa.

"Tämä suhde ei välttämättä ole optimaalinen. Aiempia kokemuksia, dataa ja analytiikkaa hyödyntämällä voimme selvittää, voidaanko tapahtumakustannuksia tai esimerkiksi tuotannollisia panostuksia ohjata johonkin muualle, vaikka digimarkkinointiin", Laine sanoo.

Harva Experience on Harva Marketingin yhteyteen perustettu itsenäinen yhtiö, josta Harva Marketing ja muut toimialan tekijät omistavat osan. Harva Marketingin toimitusjohtaja Päivi Lehtosen mukaan Harva Marketingin osuus on "merkittävä".

Harva Experiencen luovana johtajana aloitti syyskuussa Tero Mäkinen. Mäkisellä on lähes kahden vuosikymmenen kokemus brändien rakentamisesta mainonnan, tapahtumamarkkinoinnin konseptointien, brändikohtaamisten sekä messumarkkinoinnin kautta.

Mäkinen on työskennellyt aiemmin muun muassa tulosmarkkinointitoimisto Maljan luovana johtajana sekä Mainostoimisto Valo n Art Directorina.

"On paljon hyviä tapahtumia, joista monikaan ei tiedä ennen tapahtumaa, eikä myöskään kuule enää tapahtuman jälkeen. Tämä ei ole kenenkään etu ja sitäkin haastetta lähdemme taklaamaan. Ylipäänsä digitaalisuus on yhä tärkeämpi osa tapahtumamarkkinointia", toteaa Mäkinen.

Harva-perhe työllistää täysipäiväisesti lähes 30 työntekijää, minkä lisäksi Harva Crew:ssa toimii osa-aikaisesti tai keikkaluonteisesti yli 500 promoottoria, tapahtumatyöntekijää ja tuote-esittelijää.

"Asiakkaitamme voivat olla kaikki toimijat, jotka haluavat tehdä tuottavampia tapahtumia ja ottaa analyyttisemman ja strategisemman kulman tapahtumien järjestämiseen. Ainakin aluksi toimimme lähtökohtaisesti vain Suomessa", sanoo Laine.

Harva Experience tavoittelee ensimmäisenä kokonaisena toimintavuotenaan miljoonan euron liikevaihtoa ja kannattavaa kasvua.

Harva Marketingin ensimmäisen täyden toimintavuoden, tilikauden 2017 liikevaihto oli noin 2,14 miljoonaa euroa ja liikevoitto 187 000 euroa. Yrityksen arvio kuluvan vuoden liikevaihdoksi on 3,5 miljoonaa euroa.

Toimiston asiakkaita ovat muun muassa teknologiayritys HP Finland, Paulig -konserniin kuuluva Santa Maria Finland, Avara, Lejos, Henkel, Academy ja Dustin.

Fair Factory teki tilikaudella 2017 noin 4,4 miljoonan euron liikevaihdon ja 251 000 euroa liikevoittoa.