OECD:n arvion mukaan mielenterveyden häiriöistä aiheutuu Suomelle vuosittain 4,7 miljardin euron työmarkkinakustannukset.

MIELI Suomen Mielenterveys ry ja mielenterveysjärjestöjen yhteinen verkosto Mielenterveyspooli haastavat työpaikkoja pienentämään mielijalanjälkeään vähentämällä henkistä kuormitusta työpaikoilla.

Tätä työtä tukeakseen MIELI Ry esittelee nyt rekisteröidyn Hyvän mielen työpaikka -merkin. Merkin saamisen edellytyksenä on, että mielenterveyden edistämistä johdetaan suunnitelmallisesti, työpaikan arkikäytännöt tukevat mielenterveyttä, ja työntekijöiden mielenterveyttä pystytään tukemaan erilaisissa elämäntilanteissa.

Suunnittelija Sirpa Väänänen MIELI ry:stä kertoo, että Hyvän mielen työpaikka -merkki on tunnustus mielenterveyden edistämiseen sitoutuneille organisaatioille.

”Se on samalla työväline, joka tarjoaa ideoita, suosituksia ja konkreettisia keinoja mielenterveyden edistämisen arviointi- ja kehittämistyöhön”.

”Hyvän mielen työpaikka -merkin avulla haluamme kannustaa kaikkia työyhteisöjä mukaan kehittämään mielenterveyttä tukevia työelämän käytäntöjä”, Väänänen toteaa tiedotteessa.

Ensimmäiset merkin saajat valittu

Mielenterveyden pääomaan sijoittaminen on tutkitusti menestystekijä. Hyvinvoivat työtekijät saavat enemmän aikaan, ovat sitoutuneempia ja ratkaisevat paremmin ongelmia.

Taloudelliset hyödyt näkyvät tuottavuutena ja säästöinä mielenterveyden ongelmista johtuvissa kuluissa. Mieliystävällinen työpaikka on myös rekrytointivaltti.

Ensimmäiset Hyvän mielen työpaikka -merkit on myönnetty markkinointialan yritys Wörksille ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle.

Molemmat ovat MIELI ry:n perustelujen mukaan tehneet pitkäjänteistä työtä työntekijöiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi vuosikausien ajan, ja mielenterveyden edistäminen näkyy ja kuuluu strategiasta arjen tasolle.

”Merkki on tsekkilista, joka katsoo asioita todella monesta näkökulmasta, lähtien monimuotoisuudesta. Vertauskohtaa voisi hakea kaupan alan Oiva-merkistä.”, sanoo Wörksin toimitusjohtaja Jussi Piri.

”Kun ymmärtää oikeasti sen, että me ihmiset teemme jokaisen yrityksen kilpailukyvyn, jos siihen panostaa, kilpailukyky myös kasvaa”, Piri muistuttaa.

VTT:n hyvinvointipäällikkö Peppi Härme toteaa, että hyvinvoinnin edistäminen ansaitsee keskeisen paikan organisaatioiden toimintaa ohjaavassa strategiassa.

“Hyvän mielen työpaikka -merkin saaminen on meille positiivinen signaali. On tärkeää, että ulkopuolinen taho näkee pitkäaikaisen panostuksemme mielen hyvinvointiin ja että olemme tehneet oikeita asioita. Tämä työ ei tule koskaan valmiiksi, ja jatkamme sitä edelleen”, Härme sanoo.

Härmeen mukaan hyvän mielen työpaikka -merkki sopii ihan kaikille organisaatioille ja on samalla osoitus siitä, että organisaatiossa tehdään hyvää työtä mielen hyvinvoinnin puolesta.

”Menestyvien organisaatioiden ei ole varaa jättää huomiotta sitä, että mielenterveys on tärkeä osa työntekijöiden työkykyä ja terveyttä”, summaa Härme.