Urheilu

Aleksi Ylä-Anttila 22.3. 14:44

Uusi Olympiarahasto tukemaan kotimaista huippu-urheilua: "Ei tällaisia varainhankintaoperaatioita ole urheilussa aiemmin Suomessa ollut"

Colourbox

Kyse on historiallisesta avauksesta suomalaisen huippu-urheilu varainhankinnassa.

Eduskunta hyväksyi viime viikolla hallituksen esityksen vuoden 2019 lisätalousarvioksi. Päätös mahdollistaa uuden Olympiarahaston käynnistämisen vuonna 2019.

Rahaston tuotto tukee urheilijoiden päivittäisharjoittelua ja valmentautumisympäristöjen kehittämistä sekä parantaa osaltaan nuorten urheilijoiden sosioekonomista asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Olympiarahasto on perustettu Suomen Olympiakomitean tukisäätiön alaisuuteen. Olympiarahasto perustuu valtioneuvoston hyväksymään liikuntapoliittiseen selontekoon, jonka mukaan valtion huippu-urheilurahoitusta tulee lisätä 2020-luvulla ja suunnata erityisesti urheilijan uralle valmistavaan nuoruusvaiheeseen.

Suomen Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen kertoo M&M:lle, että kyse on historiallisesta ja uudenlaisesta avauksesta huippu-urheilun rahoittamiseksi.

"Suomalaisessa huippu-urheilussa ei ole yhtään euroa liikaa rahaa. Sen takia tämä on tervetullut lisä kokonaisuuteen. Tämä on toisaalta myös historiallinen asia. Ei tällaisia varainhankintaoperaatioita ole urheilussa aiemmin Suomessa ollut", Salonen kertoo.

Osana lisätalousarvion hyväksyntää valtio päätti osallistua vastinrahaperiaatteella Olympiarahaston pääoman kartuttamiseen. Huippu-urheilun edellytysten vahvistamiseksi valtio varautuu pääomittamaan Olympiarahastoa siirtämällä sille valtion omistamaa osakevarallisuutta enintään 20 miljoonalla eurolla. Valtion pääomitus tehdään samassa suhteessa yksityisen pääoman kanssa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti osakkeita on tarkoitus lahjoittaa rahastoon vuosina 2019-2023 erissä siten, että osakesiirto tapahtuu aina, kun rahastoon on kertynyt vähintään neljä miljoonaa euroa uutta, valtion panosta vastaavaa yksityistä rahoitusta. Valtioneuvoston kanslia päättää, minkä yhtiön osakkeita luovutetaan.

Vahva usko konseptiin

Mikko Salosen mukaan Olympiarahasto on sekä historiallinen että samalla myös haasteellinen operaatio urheilun varainhankinnassa. Hän toteaa, että uusiin aluevaltauksiin ja niiden läpiviemiseen liittyy aina omat haasteensa. Näiden haasteiden taklaaminen edellyttää lujaa työntekoa.

"20 miljoonan euron yksityisen rahan keräämisessä on myös ihan raakaa työtä tehtävänä. Ei missään ole 20 miljoonaa valmiina noutajaansa odottamassa. On tehtävä huolellista työtä, että summa saadaan kootuksi."

Tilanne on Salosen mukaan tutkitusti se, että urheilun liike-elämältä saama tuki on Suomessa huomattavasti muita Pohjoismaita ja useita Euroopan maita jäljessä. Suomen Olympiakomitea uskoo kuitenkin vahvasti uuteen konseptiin.

"Olemme tehneet sen verran taustatyötä, että meillä on vahva usko siihen, että pystymme keräämään ja saamaan yritykset mukaan tähän projektiin. Jokainen lahjoittaja jättää pysyvän jäljen suomalaiseen huippu-urheiluun", Salonen sanoo.

Kilpailu kansainvälisellä huipulla on Salosen mukaan tänä päivänä niin tiukkaa, että terävimmän kärjen tavoittamiseen ei riitä perheen tai seuran kautta saatava tuki.

"Tarvitaan nimenomaan muilla näillä tavoilla rahoitettua tukea urheilemiseen ja kansainvälisen kokemuksen hankkimiseen. Korostan kuitenkin, että kyllä Suomessa pystyy lähtemään liikkeelle ja etenemään urheilijapolulla kaikista lähtökohdista. Kun menestystä alkaa tulla, tukeakin on saatavissa. Olympiarahasto tulee nimenomaan nuoren urheilijan polulla olemaan yksi lisä, jonka kautta resursseja pystytään saamaan."

Valtion vastinrahoitukseen oikeuttavista yksityisistä rahalahjoituksista ja vastinrahoituksesta muodostuvasta 40 miljoonasta eurosta voidaan saada viiden prosentin vuotuisella tuotolla vuosittain jopa kaksi miljoonaa euroa suomalaisen huippu-urheilun tukemiseen.

Tuotto käytetään urheilijoiden päivittäisharjoittelun tukemiseen, toimintaympäristöjen kehittämiseen ja urheilijoiden sosioekonomisen aseman parantamiseen. Tuki jaetaan samoilla kriteereillä kuin Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön jakama lajien tehostamistuki olympialajeille, ei-olympialajeille, paralajeille ja joukkuepeleille.

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö