Mukana toteutuksessa ovat olleet Suomen ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Museovirasto, Turun yliopiston Brahea-keskus, Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioryhmä ja Ahvenanmaan maakuntahallitus.

Sivustolle rakennettu Opi ja tutki -osio tarjoaa materiaaleja ja tehtäviä, joita ovat hankkeessa mukana olevien tutkimuslaitoksen lisäksi tuottaneet muun muassa ympäristöjärjestöt WWF Suomi ja Luontoliitto sekä mediayhtiöt Yleisradio ja MTV.

Suomen ympäristökeskus sai hankkeelle 2,34 miljoonan euron rahoituksen neljän vuoden ajalle.

Verkkopalvelun rakentamisesta on vastannut digisuunnittelutoimisto Poutapilvi. Projektipäällikkö Samuli Marjamäki Poutapilvestä kertoo, että eri laitoksilla on hallussa Itämerestä vuosikymmenten ajalta kerättyä tietoa, joka on aikaisemmin ollut monilla eri verkkosivuilla ja vaikeasti löydettävissä.

”Tämä tieto haluttiin tehdä helposti löydettäväksi ja laajemman yleisön käyttöön. Kaiken kokoavalle portaalille koettiin olevan tarvetta. Idea oli ymmärtääkseni alun perin SYKE:n Merikeskuksen johtajan Paula Kankaanpään”, Marjamäki kertoo M&M:lle.

Huhtikuun alussa avattu sivusto tarjoaa runsaasti tietoa ja opetusmateriaalia aihepiireittäin ylä- ja alakouluikäisille. Opi ja tutki -osiosta löytyy muun muassa erilaisia artikkeleita esimerkiksi haitallisista aineista ja Itämeren erityispiirteistä. Lisäksi sivuilta löytyy vinkkejä siihen, mitä suomalaiset voivat itse tehdä Itämeren hyväksi.

Suomessa on koronaviruksen aiheuttaman epidemian vuoksi siirrytty valtaosin etäopetukseen. Tässä tilanteessa sivusto tarjoaa apua myös opettajille ja vanhemmille.

Sivustolla koululaiset voivat myös itsenäisesti tutustua Itämeren elämään ja ilmiöihin. Sivustolta löytyy oppimateriaalien lisäksi muun muassa ajankohtaista tutkimustietoa, tietoa Itämeren suojelusta sekä karttoja ja kuvia.

”Opetusmateriaalikortit sisältävät erilaisia julkaisuja, tehtäviä ja videoita. Korteista löytyy esimerkiksi Haitalliset aineet -ristikko, Itämeren historia -video, opastusvideo kalastuksen aloittamiseen ja tietoa kalojen aisteista”, kertoo Samuli Marjamäki.

Oppimateriaalit on tarkoitettu ensisijaisesti opettajien ja koululaisten käyttöön. Sivuston kaikki opetusmateriaalit ovat ilmaiseksi kaikkien halukkaiden saatavilla. Palvelu tarjoaa lisäksi tietoa kaikille Itämerestä kiinnostuneille.

Yhdelle sivustolle koottu kokonaisuus on Samuli Marjamäen mukaan selkeä, visuaalinen ja suunniteltu laajaa käyttäjäkuntaa ajatellen. Hän kertoo, että palvelumuotoilu ja erityisesti laadukkaat oppimateriaalit ovatkin saaneet jo kiitosta opettajilta ympäri Suomea.

”Tähän haettiin toimivinta ratkaisua projektiryhmien kanssa järjestettyjen työpajojen sekä kahden Pattern Lab -sovelluksella toteutetun prototyypin ja käyttäjätestausten avulla”, Marjamäki taustoittaa.

Poutapilven vuoden 2018 liikevaihto oli 1,54 miljoonaa euroa ja voittoa kertyi 260 000 euroa. Vuoden 2019 tilinpäätös ei ole vielä valmis. Henkilöstön lukumäärä on 18. Asiakkaita Poutapilvellä on yhteensä noin 280.

Toimiston asiakkaisiin lukeutuvat muun muassa Puolustusministeriö, Turun Satama, Hangon kaupunki, Muuttopalvelu Niemi, Sairaanhoitajaliitto, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä, Pirkanmaan jätehuolto ja Tampereen seurakuntayhtymä.

Oppilaitoksista Poutapilven asiakkaita ovat muun muassa Sataedu, Diakonia-ammattikorkeakoulu sekä Hyria.