Yhteiskunnalliseen journalismiin erikoistunut, Toinen Aatos Oy:n julkaisema Mustread on perustanut uuden, yritysjohtajille suunnatun erikoismedian Mustread Executiven, joka julkaisee ainoastaan uutiskirjettä.

”Yritysten ylin liikkeenjohto ei ehdi lukea pitkiä jaaritteluja. MustRead Executive on Suomen ensimmäinen täysin uutiskirjeeseen perustuva talousmedia. Se on kuin hissipuhe. Viestin pitää olla relevantti ja pääpointtien on tultava selväksi muutamassa minuutissa”, sanoo MustRead Executiven päätoimittaja Raine Tiessalo.

Suomen tärkeimmille yritysjohtajille suunnatun MustRead Executiven lukuaika on 2–3 minuuttia. Tänään ilmestymisensä aloittaneella medialla ei ole erillistä verkkosivustoa.

”Uutiskirjeestä ei klikata mihinkään, vaan uutiskirje itsessään on lopputuote. Uutiskirje on tulevaisuuden kiireisten ihmisten tapa kuluttaa mediaa. Uskon, että tulemme näkemään mediasisältöjen laajamittaisemmankin siirtymisen uutiskirjeeseen”, Tiessalo sanoo.

Tiessalo kertoo M&M:lle, että uutiskirjemuotoista journalismia tehtäessä on otettava huomioon sähköpostin käyttötapa, siihen liittyvät odotukset ja se, miten paljon aikaa sisällön parissa ollaan valmiita viettämään.

”Perinteisessä mediassa ja netissä usein halutaan saada ihmiset viettämään välineen parissa mahdollisimman paljon aikaa. Sähköpostin luonne on sellainen, että on mentävä heti asian ytimeen. Lisäksi sähköposti on aika tuttavallinen. Täytyy ikään kuin luoda yhteys lähettäjän, eli käytännössä toimittajan, ja vastaanottajan välille. Se vaatii itse asiassa aika paljon empatiaa ja kohderyhmän tunnistamista”, Tiessalo sanoo.

Ensimmäinen MustRead Executive on lähetty sähköpostilla tänään 13. helmikuuta Suomen 500 suurimman yrityksen johtajille. Noin 5 000 avainhenkilön kohderyhmä koostuu yritysten toimitusjohtajista, hallitusten ja johtoryhmien jäsenistä sekä merkittävistä omistajista. Vastaanottajat on valittu suurimmista yrityksistä, koska käsiteltävät aiheet liittyvät eniten suurten yritysten johtamisen kysymyksiin.

Joka kirjeessä on mukana yhteistyökumppani

Jokaisella MustRead Executive -uutiskirjeellä on yhteistyökumppani, jonka kaupallinen sisältö on mukana kirjeessä. Ensimmäisenä yhteistyökumppanina aloittaa työeläkeyhtiö Varma.

”Yhteistyökumppanien viestit ja journalistinen sisältö on luonnollisesti erotettu toisistaan. Suurin osa kirjeen sisällöstä on ajankohtaisia, kohderyhmää puhuttelevia, tiiviitä journalistisia juttuja”, kuvailee Tiessalo.

Kahden viikon välein julkaistava MustRead Executive käsittelee alkuvaiheessa yritysten ylimmän johdon näkökulmasta tärkeitä henkilöstöasioita, kuten toimitusjohtajan valintaan ja johtoryhmän ja hallituksen työskentelyyn liittyviä kysymyksiä. Ensimmäisen uutiskirjeen aiheena on se, että teollisuusyritysten on entistä vaikeampaa löytää suomalaisia ehdokkaita toimitusjohtajiksi. Ensimmäisen uutiskirjeen lopussa Tiessalo myös antaa oman ehdotuksensa siitä, mitä asialle kannattaisi tehdä.

Tiessalon mukaan voi olla, että seuraavia askelia tai ratkaisuyrityksiä ehdottaa kirjeessä joskus joku muukin kuin päätoimittaja itse, mutta tarkoituksena on tarjota jonkinlainen näkökulma tulevaisuuteen.

”Yksi keskeinen journalistinen lähestymistapani on eteen päin katsominen. Sitä tarvitaan, ja siinä mielessä uutiskirjeen loppuelementti ehkä lähestyy jonkinlaista ajatuspajafunktiota. Siitä pitää olla lukijoille jotakin mahdollista hyötyä”, hän sanoo.

Uutiskirje koostuu moduuleista

Journalismin oppinsa päätoimittaja Raine Tiessalo on hankkinut muun muassa kansainvälisen sijoittajauutistoimiston Bloomberg Newsin toimittajana sekä Ylen kirjeenvaihtajana Pariisissa. Tällä hetkellä hän tekee MustRead Executiven sisällöt itse.

Tiessalo kertoo, että ainakin ensimmäisissä uutiskirjeissään MustRead Executive käsittelee aina yhtä pääteemaa, mutta on mahdollista, että malli vielä muuttuu.

”Sähköpostissa on hyvä, että on ainakin yksi selkeä pääteema”, Tiessalo sanoo.

Uutiskirje ei kuitenkaan ole yksi yhtenäinen teksti, vaan koostuu moduuleista, joissa aihetta tarkastellaan esimerkiksi tilastojen ja eri henkilöiden näkökulmista.

”MustRead Executiven journalismin kaksi tukijalkaa ovat vankka data- ja tietopohja sekä merkittävissä johtotehtävissä näkemystä hankkineiden henkilöhaastattelut. Ensimmäisiin numeroihin olemme haastatelleet nipun Suomen huippujohtajia. Kolmella heistä on vaikutusvaltaa ja kokemusta yhteensä parissakymmenessä pörssiyrityksessä, joiden yhteenlaskettu markkina-arvo lähentelee 200 miljardia euroa”, Tiessalo sanoo.

MustRead haluaa erikoistua tarkasti

MustRead Executive on yhteiskunnallisille päättäjille suunnatun, vuonna 2017 perustetun MustReadin sisarjulkaisu. Mediayhtiössä työskentelee tällä hetkellä 13 henkilöä.

MustReadin toimitusjohtaja Ari Lämsä näkee median ylipäätään kasvualana.

”MustRead Executive on meille johdonmukainen askel laajentaa tarjontaa. Kun muu media yhdistää toimituksia ja nimikkeitä, me kuljemme vastavirtaan. Tulemme päinvastoin lisäämään nimikkeitä ja hajauttamaan toimituksia. Jokainen yleisö ansaitsee oman lähestymistapansa, niin journalistisesti kuin vaikka jakelun osalta”, Lämsä sanoo.

Lämsä kertoo, että seuraavia julkistuksia kaavaillaan maaliskuulle ja syksylle, mutta tulevia kohderyhmiä hän ei vielä paljasta. Ansaintamallikin saattaa vaihdella eri julkaisujen välillä.

Erikoistumiseen uskova Lämsä ennakoi, että MustRead Executiven kaltaisia uutiskirjepohjaisia medioita nähdään tulevaisuudessa lisää, mutta uskoo toisaalta myös konsolidoitumisen eli aiempaa suuremmiksi kokonaisuuksiksi yhdistymisen jatkuvan alalla.

”Siihen on erittäin vahvat taloudelliset perusteet. Meidän puolestamme täytyy pienenä mediayhtiönä miettiä, onko meillä edellytyksiä samantyyppiseen toimintaan, vai pitääkö meidän erikoistua, miettiä tarkoituksenmukaisia kohderyhmiä ja jokaiselle niistä oma uniikki lähestymistapansa”. Lämsä sanoo.

MustRead Executive lähetetään maksutta toimituksen valitsemille vastaanottajille. Vuonna 2020 myös nykyisillä MustReadin lukijoilla on mahdollisuus tilata MustRead Executive maksutta. Muutoin uutiskirje ei ole yksityishenkilöiden tilattavissa, mutta yritys- ja organisaatiotilauksiin on mahdollisuus. Lämsän mukaan on mahdollista, että henkilökohtainenkin tilauskin tulee myöhemmin tarjolle.