Bloggaaminen ja muu sosiaalisen median sisällöntuotanto on jo vuosien ajan ollut yrityksille houkutteleva ja trendikäs markkinointikeino myös Suomessa.

Yritysyhteistyö ja blogiportaalien yleistyminen Suomeen ovat samalla vieneet bloggaamista yhä ammattimaisempaan suuntaan, ja yhä useampi bloggaaja onkin ammatinharjoittaja, joka saa blogistaan tuote- ja palveluetujen lisäksi palkkaa.

Viime vuosina myös videobloggaajat eli vloggaajat ja Instagram-kuvaajat ovat alkaneet tehdä kaupallista yhteistyötä yritysten kanssa.

Kehitys herättää myös haastavia kysymyksiä erityisesti yleisöjen kannalta, sillä sosiaalisen median sisällöntuottajia ei varsinaisesti sido mikään tarkemmin alalle kohdennettu lainsäädäntö tai eettinen koodisto.

Kuluttajansuojalaki koskee myös internetiä, ja sen mukaan markkinointia ja mainontaa ei saa piilottaa toimitetun aineiston sekaan. Vuonna 2013 Kilpailu- ja kuluttajavirasto laati blogien mainontaa koskevan linjauksen, jossa korostettiin kaupallisen tarkoituksen läpinäkyvyyttä.

Linjaus herätti bloggaajissa närää, ja sen ongelmaksi jäi erityisesti ammattimaisuuden häilyvyys: jos bloggaaja on "kuluttaja, jolle bloggaaminen on harrastustoimintaa eikä elinkeino", säännöt eivät koske häntä.

Miten blogitekstejä, videoita ja kuvia sitten tulisi tulkita? Missä vaiheessa blogiteksti muuttuu mainokseksi?

"Se on todella hyvä ja vaikea kysymys", sanoo Inna-Pirjetta Lahti, jonka Innastus-toimisto järjestää muun muassa blogiyhteistöitä sekä erilaisia yritysvalmennuksia.

Lahden mielestä bloggaaminen ei ole journalismia, mutta ei myöskään puhtaasti mainontaa.

”Enemmän minä puhuisin semmosesta subjektiivisesta näkökulmasta erilaisiin asioihin, joista saattaa olla kiinnostunut todella isokin joukko", hän sanoo.

Uusi tapahtuma keskustelun herättäjänä

Piilomainonta on myös yksi teemoista, joista puhutaan Inna-Pirjetta Lahden ideoimassa uudessa Ping Helsinki -tapahtumassa.

Ping tulee sanoista people, interests, networks ja gathering, ja tapahtuman tarkoitus onkin koota yhteen erityisesti sosiaalisen median sisällöntuottajia kuten bloggaajia ja Instagram-kuvaajia sekä näiden kanssa kaupallisesta yhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä.

Sisällöntuottajia, yritysedustajia ja muita alan tuntijoita täynnä oleva laiva matkaa maaliskuun lopussa Tallinnaan. Tideossa on asiantuntijapuheita, workshop-henkisiä koulutuksia sekä seminaareja.

Bloggaajat, youtubettajat ja instaajat ovat netin mielipidevaikuttajia, ja kaupallinen yhteistyö on parhaimmillaan hyvin tuloksellista, tapahtuman tiedotteessa sanotaan.

Ping Helsinki haluaa tuoda tahot yhteen, jotta nämä voivat jakaa jo opittua tietoa ja oppia toisiltaan.

Tavoitteena on, että sekä sisällöntuottajat että yritykset hyötyvät - että sisällöntuottajat saavat reilun korvauksen, mutta myös yritys hyötyy kaupallisesti.

Kaikki bloggaajat eivät esimerkiksi välttämättä ymmärrä, mitä pitää tehdä, jotta blogikirjotus johtaa kaupan syntymiseen, joka on luonnollisesti yrityksen näkökulmasta yksi tavoite yhteistyölle, Lahti sanoo.

Tarkempi ohjelma on vielä työn alla, mutta Lahden mukaan workshopeissa voitaisiin esimerkiksi käydä läpi yrityksen näkökulmasta sitä, miten hyödynnetään bloggaajien videoita ja videosisältöä. Sisällöntuottajille tarjolla voisi olla muun muassa konkreettista opetusta videoiden tekemisestä.

Entä videoiden katsojat, yleisöt, ja heidän tavoitteensa?

Alun perin ajatus oli, että myös yleisö pääsisi livenä paikan päälle. Vielä on kuitenkin hieman epävarmaa, mahtuvatko he laivalle mukaan. Vähintään he ovat läsnä sosiaalisen median kautta, sanoo Lahti.

Tiedotteen mukaan kaiken keskiössä on kuitenkin "entistä parempi sisältö, joka viihdyttää ja palvelee yleisöä".

Nopeasti muuttuva ala vaatii "somelukutaitoa"

Lahden mukaan ammattimaisesti blogeja tekevät noudattavat markkinointiin liittyviä ohjeistuksia hyvin ja ilmoittavat yritysyhteistyöstä ja mainossisällöistä avoimesti.

Lahti kirjoittaa itse perhematkablogia, ja kertoo pohtineensa yritysyhteistyökysymyksiä juuri marraskuussa, kun hän lähti perheensä kanssa matkalle yhteistyössä Finnmatkojen kanssa.

"Kyllä minä koin, että kirjoitin ihan aidosti juuri niistä kokemuksista, mitä meillä siellä oli. En missään nimessä sano, että se olisi ollut mainos. Mutta tottakai osaan siitä, mitä koin, vaikutti se, että se oli yhteistyöstä. Esimerkiksi saatoin lähteä jollekin retkelle osittain sen takia, että se oli sovittu yhteistyössä, että me lähdemme juuri sille retkelle", hän sanoo.

Lahden mielestä tarkempien yhteisten säännöstöjen luominen ei välttämättä ole liukasreunaisella, alati muuttuvalla alalla oikea ratkaisu. Tärkeämpää kuin joustamattomien sääntöjen luominen olisi se, että keskustelu olisi jatkuvaa ja yhteistä, hän sanoo.

Lahti painottaa myös tulkinnan ja sosiaalisen median lukutaidon merkitystä. Pallo vierii siis osittain yleisöille itselleen: yleisöjen tulisi osata tulkita esimerkiksi yritysyhteistyönä tehtyä blogitekstiä sosiaalisen median kontekstissa, tuntea genre.

Somelukutaitoa tulisikin Lahden mielestä nykyään opettaa lapsille jo aikaisessa vaiheessa. Lahti toivoo, että somelukutaito huomioidaan opetuksessa erityisesti uuden, vaiheittain syksystä 2016 käyttöön otettavan opetussuunnitelman myötä. Ping Helsingin yhteydessä on pohdittu jopa mahdollisuutta jalkautua päiväkotien vanhempainiltoihin puhumaan sosiaalisesta mediasta.

Nuoret sisällöntuottajina

Myös sosiaalisen median sisällöntuotanto alkaa usein aikaisessa vaiheessa.

Esimerkiksi Instagram-kuvillaan julkisuuteen nousseella Benjamin Peltosella oli jo 16-vuotiaana lähemmäs 100 000 seuraajaa. Miten alalla tulisi suhtautua yritysyhteistyöhön nuorten, jopa alaikäisten sisällöntuottajien kanssa?

Inna-Pirjetta Lahti kertoo, että hänen 11-vuotias poikansa avasi juuri oman Youtube-kanavan, jolla tämä julkaisee omatekemiään videoita. Lahden mielestä vastuu kaikesta lasten tekemisestä on vanhemmilla, ja yritysyhteistyön kohdalla luvan pyytäminen alaikäisen vanhemmilta tulisi olla jo terveellä järjellä pääteltävissä.

"Siinä mielessä on varmaan järkevää, että jonkinlaisia ikään kuin sääntöjä tai sääntelyä tulee, koska on selvää että kuitenkin ihmisiä ja yrityksiä ja toimintatapoja on niin moneen junaan", hän sanoo.

Hän haluaisi, että mahdollisimman moni taho tulisi mukaan keskusteluun, ja toivottaa tervetulleeksi myös Mannerheimin lastensuojeluliiton kaltaiset tahot.

Maaliskuun Tallinnan-kokoontumisen jälkeen "Ping-liikkeen" on tarkoitus jatkua, ja mahdollisesti myös laajentua.

Tapahtuman tuottavat kohtaamistoimisto Innastus, sosiaalisen median strateginen kumppani Enthusiast, Tmi Laulain sekä Kaukokaipuu-blogin Marinella Ruusunen. Sisällöllisinä kumppaneina toimivat Kauas Creative ja KLOK.