Indieplace valitsee seuraavan kahden viikon aikana yritykset, joille toteutetaan vaikuttajamarkkinointikampanjat pro bono -yhteistyönä.

Mukaan valittavat kumppaniyritykset valitaan ja kampanjat toteutetaan yhdessä vapaaehtoisten vaikuttajien kanssa.

Valintaan vaikuttaa erityisesti yrityksen nykyinen taloudellinen tilanne sekä mahdollisuudet saada merkittävää muutosta aikaan vaikuttajamarkkinoinnin keinoin.

”Autettavien yritysten määrä tullaan määrittelemään kampanjan aikana. Tavoitteemme on saada autettua mahdollisimman montaa yritystä meidän ja vaikuttajien resurssien mukaan”, Indieplacen toimitusjohtaja Hanna Johnson kertoo M&M:lle.

”Autettavien määrään tulee vaikuttamaan yritysten tarpeiden laajuus, vaikuttajien osallistuminen sekä omat resurssimme”, Johson jatkaa.

Mukaan voi hakea täyttämällä lomakkeen Indieplacen avaamalla kampanjasivulla. Kaikenkokoiset yritykset, yhdistykset, liitot ja järjestöt voivat hakea mukaan alasta riippumatta. Ilmoittautuminen päättyy 31.3.2020.

Indieplacen vaikuttajaverkostosta mukaan ovat lupautuneet esimerkiksi Julia Toivola, Natalia Oona ja Miia Metso.

Vaikeina aikoina kuluttajat haluavat saada suosituksia ensisijaisesti luottamiltaan henkilöiltä.

Vaikuttajamarkkinointitoimisto Izean teettämän tutkimuksen perusteella 86 prosenttia kuluttajista uskoo vaikuttajamarkkinoinnin olevan paras keino tavoittaa koronaviruksen koteihinsa eristämät kuluttajat.

Ruutuajan kasvun aiheuttama kävijäpiikki näkyy Hanna Johnsonin mukaan myös Indieplacen blogidatassa. Erityisesti postausten parissa vietetty aika on kasvussa.

”Blogiportaalien sivunäytöt ovat kasvaneet 20 prosenttia, suoraan blogeihin saapuva liikenne on kohonnut 18,5 prosenttia ja somekanavien kautta tuleva liikenne on puolestaan noussut 10 prosenttia”, Johnson kertoo.

Päivä kerrallaan eteenpäin

Koronaviruksen aiheuttama pandemia ja sitä seurannut yhteiskunnan poikkeustilanne näkyy Hanna Johnsonin mukaan vahvasti myös Indieplacen ja toimiston asiakkuuksissa.

”Joitain lanseerauksia luonnollisesti on jouduttu siirtämään. Olemme myös joutuneet konseptoimaan joitain kokonaisuuksia kokonaan uudelleen”, hän kertoo.

Osa asiakkaista on puolestaan tehnyt nopeita liikkeitä pärjätäkseen muuttuvassa tilanteessa ja tuonut näin lisää töitä myös Indieplacen pöydälle.

”Vielä on hyvin vaikea arvioida, mikä kaiken kokonaisvaikutus on. Mutta fakta on, että samassa veneessä me kaikki olemme.”

Johnsonin mukaan tilanteen kehittymistä on toistaiseksi vielä vaikea arvioida. Nyt on vain edettävä päivä kerrallaan ja pyrkiä sopeutumaan muuttuvaan tilanteeseen mahdollisimman hyvin.

”Kampanjan avulla toivomme pystyvämme auttamaan myös vaikuttajia tässä poikkeuksellisessa tilanteessa nostamalla vaikuttajamarkkinoinnin tärkeää roolia esiin ja luomalla yhteyksiä vaikuttajien ja yritysten välille”, Johnson kertoo.

Indieplace teki viime vuonna noin 2,2 miljoonan euron liikevaihdon. Tilikauden 2019 tappio oli 132 205,29 euroa. Vuoden lopussa yritys työllisti 21 henkeä.