Tubettajat ja muut sosiaalisen median vaikuttajat ovat vaikuttavia medioita, jotka kerääv't yhä enemmän yleisöä. Uusien vaikuttajien tavoittavuutta havainnollistaa neljän SuomiAreenassa vierailleen tubettajan sosiaalisen median seuraajaluvut: Roni Bäck illä seuraajia on 749 852, Miklu Bäck illä 475 539, Tuure Boeliuksella 277 402 ja Ville Mäkipellolla 56 370.

Porin SuomiAreena-tapahtumassa järjestetyssä keskustelutilaisuudessa Uusi sukupolvi on itse media – viidennen valtiomahdin vastuu Svenska Ylen johtaja Marit af Björkesten, Vihreiden varapuheenjohtaja ja viestinnän asiantuntija Fatim Diarra sekä tietotubettaja ja tutkija Ville Mäkipelto pohtivat, mitä vaikuttamedian nousu perinteisen median rinnalle merkitsee.

"Tubettajat ovat roolimalleja seuraajilleen. Uusien vaikuttajien vallasta puhutaan liian vähän. Sosiaalisen median vaikuttajia pitäisi käsitellä perinteisessä mediassa vallanpitäjinä samanlaisin periaattein kuin esimerkiksi poliitikkoja", arvioi Marit af Björkesten tiedotteessa.

Ville Mäkipelto tiedostaa, että tubettajien tekemiset vaikuttavat ihmisiin. Sen vuoksi Mäkipelto kertoo miettivänsä jokaisen tekemänsä videon kohdalla, millä tavalla hän edistää hyvää maailmassa.

"YouTubeen kanavana kuuluu se, että kunnioitamme erilaisuutta. Ihmiset erilaisista lähtökohdista saavat äänensä kuuluviin. Esimerkiksi asia, josta tubettajaa on saatettu kiusata koulussa, tekee heistä kiinnostavia ja onkin henkilön vahvuus", toteaa Mäkipelto.

Vallasta seuraa vastuu

Perinteisesti tiedotusvälineet ovat olleet tärkein yhteiskunnallisen keskustelun areena. Perinteistä mediaa ovat ohjanneet journalistiset periaatteet. SuomiAreenassa pohdittiin, millaiset periaatteet pitäisi ohjata esimerkiksi sellaisen tubettajan toimintaa, joilla vaikkapa on 500 000 tilaajaa YouTubessa.

"Alallamme on pohdittu paljon eettisiä periaatteita ja Suomen tubettajat ry on luonut Suomeen tubettajille sellaiset. Esimerkiksi Pohjoismaiden suurimpaan tubettajatapahtumaan, Tubeconiin, ei pääse sellaisia, jotka eivät toiminnassaan kunnioita kaikkien yhtäläistä ihmisarvoa", kertoo Mäkipelto.

"Sekä uusien että vanhojen medioiden tulisi tuoda läpinäkyvästi esille se, jos ne tekevät yhteistyötä jonkun tahon kanssa. Aina tässä ei onnistuta. Esimerkiksi joidenkin perinteisen median verkkosivujen mainokset näyttävät liikaa median journalistisilta artikkeleilta", kertoo Diarra.

Keskustelutilaisuuden Porissa järjestivät viestintätoimisto Pohjoisranta BCW, Suomen tubettajat ry ja ajatushautomo Agenda.