Eduskunta

Sanna Pekkonen 13.10.2017 13:00 päivitetty 20.10.2017 08:39

Vaikuttajaviestinnän ammattilaiset ahkeria vieraita eduskunnassa – Miltton vierailujen kärjessä

Timo Pylvänäinen
Lakisääteistä lobbarirekisteriä on pohtinut parlamentaarinen ryhmä.

Toimistot korostavat, että eduskuntavierailuilla ei hoideta asiakkaiden puolesta suhteita kansanedustajiin.

Vaikuttajaviestintää tekevät toimistot vierailevat tiuhaan eduskunnassa, jos katsotaan tällä viikolla julki tulleen eduskunnan vierailijarekisteriä.

Viestintätoimistoille ja ajastuspajoille on kirjattu 159 vierailua eduskuntaan vajaan vuoden aikana Open Knowledge Finlandin kokoamassa tietokannassa. Vierailujen vastaanottajiksi on merkitty pääasiassa kansanedustajia.

Tietokanta perustuu Open Knowledge Finlandin ja Avoin ministeriö -ryhmän haltuun saamiin tietoihin eduskunnan vierailijarekisteristä ajalta 26.5.2016–21.4.2017.

Näin viestintätoimistot ja ajatuspajat ovat vierailleet eduskunnassa aineiston perusteella:

1. Miltton tai Miltton Networks 58 kertaa

2. Blic 17 kertaa

3. Eurofacts 17 kertaa

4. Ajatuspaja Toivo 16 kertaa

5. Pohjoisranta Burson-Marsteller 11 kertaa

6. Ellun Kanat 9 kertaa

7. Ajatuspaja e2 8 kertaa

8. Vaikutustoimisto Freud 8 kertaa (nyk. Vapa Median omistuksessa)

9. Libera 7 kertaa

10. N2 6 kertaa

11. Kreab 2 kertaa

Tiedot eivät ole aukottomia ja niissä voi olla virheitä, sillä tietokanta on muodostettu ottamalla kuvia papereista ja muuttamalla ne koneellisesti taulukkomuotoon. Tietokannan tehnyt Open Knowledge Finland on itse selvittänyt kävijöiden taustaorganisaatiot, ja merkinnöissä voi olla puutteita. On myös mahdollista, että osa kirjatuista vierailuista ei ole toteutunut.

Ellun Kanat on julkaissut blogissaan tekstin, jonka mukaan toimistolta ei ole käyty eduskunnassa kertaakaan. Sen sijaan Ellun Kanojen viestinnän tekijä Ville Tuominen on toimiston mukaan käynyt kahdesti paikalla yksityishenkilönä, mutta hänet oli ilmoitettu kokouskävijäksi neljästi. Muut Ellun Kanojen vierailukerrat ovat toimiston mukaan Tuomisen täyskaiman tekemiä.

Eniten vierailuja Milttonilla

Vaikuttajaviestintää tekevistä toimistoista ylivoimaisesti eniten käyntejä on merkitty Milttonille ja sen vaikuttajaviestintään erikoistuneelle Miltton Networks -yhtiölle. Milttonin työntekijät ovat vierailleet tietokannan perusteella eduskunnassa 58 kertaa tarkastelujaksolla.

Milttonilta eduskunnassa on useimmin vieraillut vaikuttajaviestinnän asiantuntija Marina Lampinen, jonka vierailuista löytyy 22 merkintää vajaan vuoden ajalta.

Lampinen kertoo käyneensä eduskunnassa tekemässä sidosryhmätutkimuksia asiakkailleen Microsoftille, Satolle, Helsingin yliopistolle ja Helsingin taksiautoilijoille.

"Emme lähtökohtaisesti suosittele Suomessa, että konsulttitoimisto toimii asiakkaan edustajana, vaan asiakas hoitaa yhteiskuntasuhteensa itse. Me toimimme neuvonantajina. Vierailut ovat liittyneet sidosryhmätutkimuksiin, joissa joku muu taho kuin asiakas, tässä tapauksessa Milttonin asiantuntija, hoitaa haastattelukäynnit suoran palautteen takaamiseksi”, sanoo Lampinen.

Lampisen mukaan osa tietokannassa näkyvistä vierailuista on peruuntunut ja osa on liittynyt SDP:n työryhmätyöskentelyyn, jossa Lampinen on mukana.

”Kansanedustajat eivät välttämättä tehokkain yleisö”

Milttonin perässä tulevat vaikuttamisen asiantuntijapalveluja tarjoavat Blic ja Eurofacts, joista kummastakin eduskunnassa on käyty tietokannan perusteella 17 kertaa.

Eurofactsin toimitusjohtaja Urho Blom kertoo tavanneensa kansanedustajia päivittääkseen taustatietojaan.

”Olen ollut keskustelemassa poliittisesta tilanteesta ja päivittämässä omaa käsitystäni siitä, mihin suomalainen yhteiskunta menee. Usein päättäjillä on myös kysymyksiä sellaisille tahoille, joiden he katsovat edustavan elinkeinoelämää”, sanoo Blom.

Samaa korostaa Blicin osakas Niilo Mustonen.

”Pyrimme siihen, että asiakas itse hoitaa kaikki sellaiset tapaamiset, joissa tavataan kansanedustajia tai muita merkittävässä roolissa olevia henkilöitä. Vierailujen avulla pyrin lisäämään poliittista ymmärrystäni siitä, mikä on jonkin hankkeen tavoite tai vaihe”, Mustonen sanoo.

Mustosen mukaan osa Blicin työntekijöistä vierailee eduskunnassa hoitaakseen luottamustehtäviä puolueissa, joiden jäseniä he ovat.

Blom huomauttaa, että eduskuntaa merkittävämmät vaikuttamismahdollisuudet ovat ministeriöissä, kun lakimuutokset ovat vielä virkamiehillä valmistelussa.

Mustonen nostaa esiin saman asian.

”Ministeriöiden virkamiehet, avustajat ja melko vähäisissä määrin ministerit ovat henkilöitä, joiden kanssa keskustelua pitää pääasiassa käydä. Julkisessa keskustelussa kansanedustajien ja ministerien rooli ylikorostuu. On liioiteltua, että he olisivat vaikuttamisen näkökulmasta välttämättä aina tehokkain yleisö”, sanoo Mustonen.

Mustonen ja Blom kannattavat kumpikin nykyistä laajempaa avoimuutta ministeriöissä, eduskunnassa ja keskeisten viranomaisten luona tehtyjen vierailujen osalta.

”Olemme Euroopan parlamentin avoimuusrekisterissä ja komission eri rekistereissä. Siellä läpinäkyvyys on hyvää. Suomessa ollaan jäljessä tässä asiassa”, sanoo Mustonen.

Blom puoltaa avoimuusrekisteriä.

”Päättäjien ja hallinnon tulisi synnyttää avoimuusrekisteri ja luoda selkeät, kaikkia edunvalvojia tai yhteiskunnallisia neuvonantajia sitovat säännöt sekä määritellä lobbari.”

Tietokannan perusteella eduskunnan ja ministeriöiden sekä median ulkopuolisista tahoista ahkerin vierailija eduskunnassa on ollut SAK. Tietokannassa eivät näy valiokunnissa kuultavina käyneet asiantuntijat.

Eduskunnan vieraslistoista kootusta tietokannasta uutisoi ensimmäisenä Suomen Kuvalehti.

Artikkelia muokattu 20.10.2017 kello 8.34. Lisätty kohta Ellun Kanojen vierailuista. Toisin kuin artikkelissa aiemmin kerrottiin, Ellun Kanat eivät olleet vierailleet eduskunnassa yhdeksää kertaa.

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö