Valion litran ja 1,75 litran tölkkimaidot ovat syyskuun puolivälistä alkaen peräisin lehmistä, jotka saavat liikkua vapaasti pihattonavetan sisällä. Niinpä Valio brändää maitojaan nyt Vapaan lehmän maito -nimellä.

Osassa pihattonavetoista lehmät pääsevät myös ulkoilemaan tai laiduntamaan, mutta laki ei velvoita tähän. Valion mukaan sille maitoa myyvistä pihattotiloista 40 prosenttia on sellaisia, joilla lehmät eivät pääse lainkaan ulkoilemaan. Tv-mainoksessa Valio korostaa sitä, että vapaat lehmät pääsisivät halutessaan ulos. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa.

Suuntaa antaa vertaaminen ProAgrian tuotosseurantakarjoista kerättyihin lukuihin, mihin kuului viime vuonna 72 prosenttia Suomen lypsykarjatiloista eli noin 4 600 tilaa. Näistä 900 piti lehmänsä ympärivuotisesti sisällä. Viidennes tiloista ei siis päästänyt lehmiään lainkaan ulos. Ympärivuotisen ulkoilun (talvella jaloittelun ja kesällä laidunnuksen) järjesti vain 9 prosenttia tiloista.

Käytännössä Valio on järjestellyt maitotiloilta ostamansa raaka-aineen uusiksi niin, että pihattonavetoista tuleva maito purkitetaan tölkkimaidoksi. Sen muissa tuotteissa osa maidosta tulee parsinavetoista, joissa lehmät ovat kiinni kytkettyinä.

Pienempi kilpailija Juustoportti on myynyt vapaan lehmän maitoa jo vuodesta 2015 lähtien. Tarkempi tarkastelu kuitenkin paljastaa, että yhtiöiden käsitykset ”vapaan lehmän maidon” kriteereistä ja mitä se lehmien hyvinvoinnin kannalta tarkoittaa, eroavat merkittävästi.

”Ensireaktiomme oli että wau, hyvä että asia nousee esille, ihmisten kiinnostus tähän kasvaa ja lehmien hyvinvoinnissa mennään Suomessa eteenpäin”, Juustoportin toimitusjohtaja Timo Keski-Kasari kommentoi kilpailijan avausta.

”Sitten tuli tietysti vähän ontto olo, olin hämmentynyt ja surullinen. Kun siinä Valion versiossa ei ollutkaan tärkeimpien ominaisuuksien osalta juuri muuta yhteistä kuin nimi”, Keski-Kasari sanoo.

Juustoportin vapaat lehmät

Juustoportti viittaa vapaalla lehmällä siihen, etteivät lehmät ole parteen kytkettynä, vaan saavat liikkua vapaana pihattomallisessa navetassa. Lisäksi kaikki vapaan lehmän maitotilojen lehmät pääsevät ulkoilemaan ympäri vuoden.

Kaikki mukana olevat tilat ovat saaneet Welfare Quality -hyvinvointijärjestelmän auditoinnissa vähintään luokituksen ”edistynyt taso”. Kyse on eläinten hyvinvointitutkimukseen kehitetystä kansainvälisestä järjestelmästä, jossa tiloja arvioi ulkopuolinen valvoja. Lehmien terveyden lisäksi se ottaa huomioon monipuolisesti muut hyvinvoinnin osa-alueet kuten sosiaalisen käyttäytymisen ja hyvän kasvatusympäristön.

Keski-Kasarin mukaan Juustoportin ja maitotilojen investoinnit Welfare Quality -sertifiointiin, jatkuvan ulkoilun vaatimat jaloittelutarhat ja muu lisätyö ovat viiden vuoden aikana olleet yli miljoona euroa.

”Valitsimme Welfare Quality -järjestelmän, koska se on tieteeseen perustuva ja yliopistoissa kehitetty järjestelmä, jota valvovat koulutetut asiantuntijat. Se on kallis järjestelmä, mutta olemme investoineet vastuullisuuteen ja ottaneet siinä riskiä”, Keski-Kasari sanoo.

Viiden vuoden aikana Juustoportti on onnistunut kasvamaan kannattavasti. Kun se lanseerasi Vapaan lehmän maidon 2015, liikevaihto oli 45,8 miljoonaa euroa. Viime vuonna liikevaihto oli jo 67,8 miljoonaa euroa.

Valtavasti sitä suuremman Valion liikevaihto vuonna 2018 oli 1 734 miljoonaa euroa.

Juustoportti teetti Vapaan lehmän maito -nimikkeen ja sen ominaisuuksien tunnettuudesta syyskuun alussa selvityksen, jossa internetpaneelin vastaajina oli tuhat suomalaista. Sen mukaan brändin tunsi noin 80 prosenttia vastaajista. Yli 90 prosenttia brändin tuntevista vastaajista liitti tuotantotapaan sen, että lehmät saavat liikkua vapaasti, ne pääsevät ulkoilemaan halutessaan ja että lehmien hyvinvointia valvoo myös meijerin ulkopuolinen taho.

”Se on normaalia, että kilpailija tuo tuotteita samoihin tuotekategorioihin, kuten alkaa valmistaa sokeroimattomia jogurtteja. Mutta jos otetaan tunnettu tuotenimi jolla on tietyt ominaisuudet, ja tehdäänkin sitä paljon vaatimattomammilla kriteereillä, se harmittaa”, Keski-Kasari sanoo.

”Kun puhutaan hyvinvointiväitteistä, kuluttajaa ei saa johtaa harhaan. Kun me aloitimme, silloinen Evira antoi tarkat ohjeistukset miten väitteiden on oltava todennettavissa ja valvottuja. Olisi hyvä, jos kaikki noudattaisivat samoja sääntöjä”, Keski-Kasari sanoo.

Myös Lidl myy Ilona-maitoa, jota tuottavilla tiloilla eläinten hyvinvointia auditoidaan Welfare Quality -kriteerien mukaisesti. Lidlin mukaa lehmät pääsevät Ilona-tiloilla ulos aina halutessaan ja kesällä ne laiduntavat.

Valion käsitys vapaista lehmistä

Valion alkutuotannosta vastaava johtaja Ilkka Pohjamo sanoo Valion olevan liikkeellä omilla kriteereillään.

”Meillä vapaus liittyy pihattoihin, ja Valiolla on oma vastuullisuusohjelma ja suositukset. Koska meillä maito tulee 5 100 tilalta, emme lähteneet tekemään pientä tuoteryhmää pienellä tilajoukolla. Pyrimme eteenpäin laajalla rintamalla”, Pohjamo kertoo.

Maitotilat ovat Valion omistajia osuuskuntien kautta. Kovin kunnianhimoisilla kriteereillä osa tiloista ei pääsisi mukaan. Valioon kuuluvista maitotiloista noin puolet on parsinavettoja ja puolet pihattoja. Koska pihatot ovat suurempia, noin kaksi kolmasosaa valiolaisten tilojen lehmistä asuu pihatoissa.

Mutta onko Valio tehnyt jotain uusia vastuullisuustoimia tai edistänyt lehmien hyvinvointia lanseeratessaan omat vapaan lehmän maitonsa?

”Tämä on pidemmän aikavälin kehityksen tulos. Olemme kehittäneet omaa vastuullisuusohjelmaa, jossa maksamme kahden sentin vastuullisuuslisän litralta ehdot täyttävälle maidolle”, Pohjamo sanoo.

”Edellytämme, että uusien rakennettavien navettojen on oltava pihattoja. Suosittelemme myös, että uutta navettaa rakennettaessa huomioidaan ulkoilumahdollisuus.”

Mutta ette siis sitoutuneet nyt mihinkään uusiin kriteereihin?

”Tähän lanseeraukseen liittyen ei olla tehty mitään uutta. Kun kaksi vuotta sitten lanseerasimme uudistetun vastuullisuusohjelmamme, teimme työtä saadaksemme tilat sitoutumaan ohjelmaan.”

Valion tiloista 93 prosenttia kuuluu nyt ohjelman piiriin. Vastuullisuusohjelmaan kuuluu muun muassa se, että tilat kuuluvat valtakunnalliseen nautojen terveydenhuoltojärjestelmä Nasevaan, tilalla käy eläinlääkäri vähintään kerran vuodessa terveydenhoitokäynnillä ja tila seuraa säännöllisesti lehmien sorkkaterveyttä. Kyse on eläinten terveyteen liittyvistä perustoimista.

Valion järjestelmässä valvonta perustuu esimerkiksi meijerin laboratorioon, joka tuottaa tietoa muun muassa maidon puhtaudesta ja laadusta. Lisäksi yhtiö on kouluttanut maitoautojen kuljettajia havaitsemaan mahdollisia ongelmia.

Eikö ulkopuolisen tahon auditoima sertifiointi olisi uskottavampi järjestelmä?

”Hyvinvointi lähtee maitotilan ihmisistä ja olosuhteista, ei sertifioinnista. Mehän vaadimme kuitenkin eläinlääkärin terveydenhuoltokäynnin”, Pohjamo sanoo.

Jos kriteerit teillä ja kilpailijalla ovat kovin erilaiset, eikö se hämärrä vapaan lehmän maidon käsitettä?

”Ei mielestäni. Vapaan lehmän maito on yleisnimike ja eri toimijoilla on eri kriteerit. Jokainen vie tätä omalla tavallaan eteenpäin.”