Mainonta

Aleksi Ylä-Anttila 3.4. 11:01

Valtaosa suomalaisista suhtautuu myönteisesti mainontaan: "Merkitys työpaikkojen talouskasvun kysyntämoottorina ymmärretään laajasti"

Krista Kierikka
Suomalaisista 74 prosenttia suhtautuu mainontaan myönteisesti tai neutraalisti. Asia käy ilmi Suomalaisten suhtautuminen mainontaan 2019 -tutkimuksesta. Kuvituskuva.

Suomalaiset näkevät mainonnan merkittävänä tekijänä työpaikkojen luomisen ja talouskasvun kannalta.

Suomalaisista 74 prosenttia suhtautuu mainontaan myönteisesti tai neutraalisti. Tämä käy ilmi Suomalaisten suhtautuminen mainontaan 2019 -tutkimuksesta, joka tehtiin Mainonnan Neuvottelukunnan toimeksiannosta tammikuussa 2019.

Tutkimuksen mukaan naiset suhtautuvat mainontaan miehiä hieman myönteisemmin. Naisvastaajista mainontaan suhtautuu myönteisesti 65 prosenttia. Miesvastaajien kohdalla vastaava luku on 58 prosenttia.

Yli puolet kaikista vastaajista (52 prosenttia) kokee mainonnan olevan mukana luomassa talouskasvua. Lähes kaksi kolmasosaa suomalaisista (62 prosenttia) kokee mainonnalla olevan helpottava rooli arjen kulutusvalintojen tekemisessä.

Mainonnan Neuvottelukunnan puheenjohtaja Jari Perko arvioi vastuullisuuden, ekologisuuden sekä laadun olevan yhä tärkeämpiä valintakriteereitä kuluttajille.

Tutkimuksen mukaan mainonnalla on myös merkitystä ihmisten tekemiin valintoihin. Kun vastaajille esitettiin väite "Mainonta helpottaa valintojen tekemistä", 62 prosenttia vastaajista kertoi olevansa joko täysin tai jonkin verran samaa mieltä.

Valtaosa suomalaisista (73 prosenttia) näkee mainonnan tärkeässä roolissa työpaikkojen luomisessa ja kysynnän lisäämisessä.

Naisvastaajista 74 prosenttia arvioi mainonnan olevan merkittävässä osassa uusien työpaikkojen luomisessa. Miehistä näin näkee 70 prosenttia.

"Mainonnan merkitys työpaikkojen ylläpitäjänä ja talouskasvun kysyntämoottorina ymmärretään laajasti”, MNK:n puheenjohtaja Jari Perko kiteyttää tiedotteessa.

Suomalaisten suhtautuminen mainontaan 2019 -tutkimus toteutettiin osana IRO Researchin 1000 suomalaista - tutkimusta IRO Research Oy:n ISO-sertifioidussa valtakunnallisessa kuluttajapaneelissa.

Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä asuinpaikan mukaan vastaamaan 18 vuotta täyttänyttä väestöä valtakunnallisesti.

Mainonnan Neuvottelukunta (MNK) on mainos- ja markkinointialan järjestöjen yhteistyöfoorumi. MNK vastaa myös Mainonnan eettisen neuvoston toiminnasta.

MNK:n jäsenet ovat Aikakausmedia, ASML – Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto, IAB Finland, Mainostajien Liitto, Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden Liitto MTL, Outdoor Finland - Suomen Ulkomainosliitto, RadioMedia, Sanomalehtien Liitto ja Screenforce Finland - Suomen Kaupallisten Televisioiden Liitto.

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö