Taide- ja kulttuuritapahtumien korona-avustuksia on haettavissa opetus- ja kulttuuriministeriöltä eilisestä alkaen. Ministeriö tiedottaa, että haettavissa on yhteensä enintään 9,6 miljoonaa euroa.

Avustuksilla on tarkoitus tukea koronaviruksen vuoksi taloudellisesti kärsineitä kulttuuritapahtumia, jotka ajoittuvat tämän vuoden kesä–elokuun väliselle ajalle.

Avustusta voivat hakea rekisteröityneet yhteisöt ja säätiöt, jotka järjestävät taide- ja kulttuurifestivaaleja tai muita taide- ja kulttuuritapahtumia Suomessa vakiintuneesti. Avustusta ei ministeriön mukaan voida myöntää sellaisille tahoille, jotka ovat saaneet samaa tarkoitusta varten avustusta jo aiemmin Business Finlandilta tai ely-keskukselta.

Tiedotteessa selvennetään, että poikkeusaikana useat taide- ja kulttuuritapahtumat toteutuvat ennakoitua pienempänä tai ovat peruuntuneet kokonaan. Myönnetyillä avustuksilla pyritään sen mukaan turvaamaan tapahtumia järjestävien yhteisöjen ja säätiöiden toimintaedellytykset poikkeuksellisessa toimintaympäristössä. Uuden tuen hakuaika päättyy 11. elokuuta.

Kulttuuritapahtumien tukemiseen osoitetusta 9,6 miljoonan euron määrärahasta päätettiin hallituksen neljännen lisätalousarvion yhteydessä. Eduskunta hyväksyi sen 26. kesäkuuta.