Vuosi 2019 oli modernia markkinointiviestintää tekevälle Vapa Medialle onnistunut. Liikevaihto kasvoi yli 13 prosenttia rikkoen neljän miljoonaan euron rajapyykin.

Myyntikate kasvoi 3,3 miljoonasta eurosta 3,7 miljoonaan euroon. Liikevoitto yli kolminkertaistui ja nousi 0,65 miljoonaan euroon. Liikevoittoa kertyi tilikaudella reilut 18 prosenttia myyntikatteesta.

Vapan kuluneen tilikauden tulokset syntyivät fokusoimalla pitkäaikaisiin asiakkuuksiin ja kannattavuuteen.

Vapa Media perustettiin vuonna 2010. Perustajiin lukeutuva Ida Hakola kertoo toimiston kasvaneen viime vuosina sisältöön erikoistuneesta niche-toimijasta kokonaisvaltaiseksi markkinoinnin strategiseksi kumppaniksi.

”Kilpailemme siis yhä useammin roolista asiakkaan brändikumppanina. Teemme toki asioita edelleen vahvasti omalla kulmallamme, joka perustuu jatkuvan strategisen tarinankerronnan jalkauttamiseen. Hyödynnämme myös paljon viestinnän työkaluja”, Hakola kertoo M&M:lle.

Pitkään läheltä markkinointiviestinnän kotimaista kenttää ja suomalaisia brändejä seurannut Hakola arvioi aitouden ja kantaa ottavuuden olevan keskeisessä asemassa modernissa tarinankerronnassa.

”Aitous on tämän päivän kovinta valuuttaa. Brändinrakennus ja siitä johdettu markkinointi siirtyvät yhä enemmän keksityistä attribuuteista aidosti elettävän elämän puolelle.”

”Jokainen brändi tarvitsee tänä päivänä kirkkaan näkemyksen siitä, mikä on sen olemassa olon tarkoitus. Minkä asioiden puolella täällä ollaan ja taistellaan. Tästä lähtökohdasta käsin on myös huomattavasti mielekkäämpää tehdä systemaattista tarinankerrontaa”, Hakola analysoi.

Vapan pitkäaikaisiin asiakkaisiin kuuluvat muun muassa Mehiläinen, YIT, Fazer ja ISS. Vuonna 2019 asiakkaiden joukkoon liittyivät myös muun muassa Lumene, Sweco, Huawei ja Perheyritysten liitto.

Vapa Median toimitusjohtaja Noora Wuolanne kertoo yrityksen panostaneen viime vuosina merkittävästi uuden kehittämiseen sekä myös työntekijäkokemukseen.

”Asiantuntijamme julkaisivat kirjat sekä työelämämuutoksesta että sisältömarkkinoinnin tärkeimmistä työkaluista. Teimme myös paljon tulevaisuuden työskentelykulttuuriin ja työelämätaitoihin liittyvää palvelukehitystä ja teimme näiden osalta ensimmäiset avauksemme valmennusliiketoiminnan puolella”, Wuolanne kertoo.