Mainonnan eettinen neuvosto on jälleen antanut armeijatavaran erikoisliikkeelle Varusteleka lle huomautuksen kansanmurhaan viittaavasta markkinoinnista. Näin on tapahtunut myös vuosina 2013 ja 2015.

Toukokuussa julkaistun lausunnon mukaan kansanmurhaan viittaaminen on hyvän tavan vastaista markkinointia riippumatta siitä, missä mediassa tai maassa sitä esitetään. Siksi neuvosto antoi Varustelekalle kolmannen kerran huomautuksen samantyyppisestä markkinoinnista.

Neuvosto oli saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä. Lausunnon kohteena oli Varustelekan englanninkielisen sivuston markkinointiteksti, joka kertoi kenttäpullojärjestelmästä ja viittasi kansanmurhaan.

Lisäksi tekstin jälkeen oli mahdollista katsella YouTube-video, jonka alussa oli teksti "Serbian genocide canteen system Ready..steady..OPEN THE BOTTLE!"

Varusteleka kiisti omassa vastauksessaan neuvostolle, että verkkosivu olisi hyvän tavan vastainen. Yritys korosti, että käsiteltävä asia koski sen nettisivujen sisältöä eikä sen julkaisemaa mainosta. Siksi Varusteleka kyseenalaisti neuvoston toimivallan. Yritys muistutti kuuluvansa kulttuuriin, joka ymmärtää huumoria eikä loukkaannu herkästi.

Neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, onko mainos tai muu menettely markkinoinnissa hyvän tavan vastaista. Lausunnoissa neuvosto ottaa huomioon Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt.

Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisääntöjen johdannossa todetaan, että sen sääntöjä sovellettaessa markkinointi tarkoittaa mainontaa ja muuta markkinointia, kuten myynninedistäminen, sponsorointi ja suoramarkkinointi. Käsitettä tulee tulkita laajasti. Se tarkoittaa kaikkea viestintää, jota markkinoija itse tai joku hänen lukuunsa harjoittaa ja jonka ensisijaisena tarkoituksena on tuotteen myynninedistäminen tai kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttaminen mainitussa tarkoituksessa.

Neuvosto toteaa, että usein markkinointiin etenkin verkkosivuilla liittyy viihdyttäviä elementtejä tai markkinointi saattaa näyttää toimitukselliselta aineistolta. Markkinoinnin sääntely on kuitenkin medianeutraalia. Säännöksiä sovelletaan myös verkkosivuilla julkaistuun markkinointiin. Neuvosto toteaa, että se on toimivaltainen antamaan asiassa lausunnon, koska nyt arvioitavana oleva lausuntopyyntö koskee yrityksen verkkosivuja, joiden tarkoituksena on yrityksen tuotteiden menekinedistäminen.

Neuvoston muistuttaa, että markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla.

Kansainvälisen kauppakamarin sääntöjen mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Markkinoinnin on myös kunnioitettava ihmisarvoa. Markkinointi ei saa ilman perusteltua syytä käyttää hyväksi pelkoa, vastoinkäymisiä tai kärsimystä. Lisäksi on kiellettyä yllyttää väkivaltaan, laittomaan tai muutoin yhteiskunnan vastaiseen käyttäytymiseen.

Lausunnossaan neuvosto toteaa, että kysymyksessä olevan verkkosivun ensisijainen tarkoitus on kaupallinen ja kaupallisen viestinnän sananvapaus ei ole sananvapauden ytimessä, vaan siinä on tiettyjä rajoituksia. Vaikka tuotteen markkinointisisällöt kertovat myös tuotteen historiaan liittyvistä asioista, asiaa voidaan silti arvioida markkinointisääntöjen perusteella.

Yrityksen tuotetta on markkinoitu kansanmurhaan viittaamalla sekä sen englannin- että suomenkielisillä verkkosivuilla. Neuvosto on jo aiemmin, vuosina 2013 ja 2015 julkaistuissa lausunnoissaan katsonut, että kansanmurhaan viittaava markkinointi on hyvän tavan vastaista. Neuvosto korostaa, että tällainen markkinointi on yleisesti ja kaikkialla hyvän tavan vastaista, vaikka sitä pyrittäisiin keventämään huumorilla. Lisäksi kansanmurhaan viittaavalla markkinoinnilla voidaan katsoa hyödynnettävän kärsimystä.