Sirpa Paateron mukaan valtio-omistaja on käynyt yhtiön johdon kanssa on keskusteluja ”vastuullisuuden lisäämisen tarpeesta”. Tällä viikolla asiassa on tehty päätöksiä, joiden pohjalta on syntynyt seitsemän kohdan ohjelma.

Olli-Pekka Kallasvuon mukaan lista sisältää ”tarkennuksia, selvennyksiä, selviä muutoksia”.

Toimia ovat muun muassa:

* Veikkauksen strategian selventäminen

* Vastuullisuusohjelman päivittäminen

* Markkinoinnin linjauksien päivittäminen ja markkinointipanostuksien vähentäminen: Veikkauksen mainontaan asetetaan sekä laadullisia että määrällisiä rajoitteita

* Hajasijoitettujen peliautomaattien pakollisen tunnistautumisen aikaistaminen. Siirtymä aloitetaan välittömästi, mutta tunnistautuminen tulee käyttöön asteittain. Vuoden 2022 alussa koko peliautomaattikanta on tunnistautunutta.

* Peliautomaattien määrä vähenee merkittävästi. Yli 3000 automaatin vähennys suunnitelmissa

* Palkitsemisjärjestelmän täydentäminen jo tänä vuonna vuoden 2019 palkkioiden osalta

Kallasvuo kertoi, että mainonnan osalta ”tietyt markkinointitoimet lopetetaan kokonaan ja samalla markkinoinnin kokonaismäärää vähennetään merkittävästi”. Esimerkiksi digitaalisia pelejä mainostetaan jatkossa vain digitaalisessa ympäristössä.

Kallasvuo varoitti, että toimenpiteet tulevat vaikuttamaan merkittävästi Veikkauksen kansalaisjärjestöille tulouttamaan tuottoon.

Kallasvuo perusteli muutoksia sillä, että Veikkaus ei voi toimia laajan kansalaismielipiteen vastaisesti.

”Veikkauksen on ansaittava olemassaolonsa ja legitimiteettinsä joka päivä.”