Viestintä

Aleksi Ylä-Anttila 24.4.2018 14:52

VEN linjaa: "Maksettujen sisältöjen tilaaja tuotava selkeästi esille"

Kuvakaappaus
Viestinnän eettisen neuvoston verkkosivut.

Viestinnän eettinen neuvottelukunta (VEN) on julkaissut kannanoton, jossa käsitellään maksettujen sisältöjen toimeksiantajan roolia sekä haastateltavan oikeuksia.

Neuvottelukunta toteaa tiistaina julkistamassaan kannanotossa, että maksettujen sisältöjen toimeksiantaja on aina tuotava selkeästi esiin.

Maksetuilla sisällöillä tarkoitetaan toimeksiantajan tilaamia ja laajalle yleisölle suunnattuja mediasisältöjä.

Koska maksettuja sisältöjä julkaistaan myös journalistista sisältöä tuottavissa julkaisuissa ja eri julkaisualustoilla, kuten sanomalehtien ja muiden medioiden verkkosivuilla, VENin mukaan ei aina ole selvää, erottuuko maksettu sisältö riittävästi muusta sisällöstä.

VEN linjaa kannanotossaan, että työn- tai toimeksiantajan rooli tilaajana tai tuottajana on merkittävä mediasisällön alkuun tai yhteyteen eri medioissa niin, että se tulee heti ja vaivatta yleisön tietoon.

Mikäli asiayhteys on selkeä eli sisältö julkaistaan esimerkiksi yrityksen omilla verkkosivuilla tai asiakaslehdessä, erillistä merkintää ei tarvita.

"Maksettujen sisältöjen tuottaminen eri kanaviin on yleistynyt, ja niitä julkaistaan journalistisen sisällön rinnalla. Kannanotto perustuu viestinnän eettisiin ohjeisiin, joiden mukaan viestinnän ammattilainen tuo selkeästi esiin työn- tai toimeksiantajansa osuuden sitä koskevaan sisältöön", VENin puheenjohtaja Henrik Rydenfelt toteaa tiedotteessa.

Kannanoton mukaan velvollisuus ilmoittaa selkeästi työn- tai toimeksiantajan osuus koskee myös sisällön tuottamisen eri vaiheita.

Neuvottelukunnan linjauksen mukaan haastateltavalle tai tausta-aineistoja antavalle taholle on tuotava ilmi sisällön toimeksiantaja sekä julkaisukanavat, ja toimeksiantajan sekä julkaisukanavan ero on pidettävä selkeänä.

Lausuman tarkistamiseen ennen julkaisua tulee kannanoton mukaan antaa mahdollisuus. Omien organisaatioiden julkaisuissa suositellaan hyvien käytäntöjen sopimista erikseen.

Omien organisaatioiden julkaisuissa neuvottelukunta suosittelee hyvien käytäntöjen sopimista erikseen.

Viestinnän eettinen neuvottelukunta on keskusteluelin, joka ylläpitää Viestinnän eettisiä ohjeita. VEN ottaa kantaa organisaatioiden viestintä- ja tiedotustoiminnan eettisiin kysymyksiin, neuvoo niihin liittyvissä asioissa ja tulkitsee hyvää viestinnän tapaa.

VENin ylläpitämiin Viestinnän eettisiin ohjeisiin on järjestöjensä kautta sitoutunut noin 5 000 viestinnän ammattilaista. Mukana ovat ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry, Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liiton MTL-Viestintätoimistot sekä Julkisen alan tiedottajat ry JAT.