Mainonnan eettinen neuvosto on todennut Verkkokauppa.com in mainokset hyvän tavan vastaisiksi.

Verkkokauppa.com on verkkosivuillaan, ulkomainoksissaan ja muussa markkinoinnissaan kehottanut kuluttajia rahoittamaan ostoksensa "apurahaksi" nimetyllä kuluttajaluotolla.

Yhtiö on käyttänyt ilmaisuja "Apuraha", "Myönnämme apurahaa" ja "Apuraha-osamaksu" markkinoidessaan kuluttajaluottoa, jonka todellinen vuosikorko on jopa 35 prosenttia. Käytössä on myös ollut ilmaisu "Hae apurahaa pelaamiseen".

"Tällainen on omiaan hämärtämään kuluttajan käsitystä mainostettavasta rahoitustuotteesta etenkin, kun apuraha-sanaan sen vakiintuneessa merkityksessä liittyy lähes yksinomaan positiivisia mielikuvia", toteaa mainonnan eettisen neuvoston pääsihteeri Paula Paloranta tiedotteessa.

Verkkokauppa.com ei itse antanut lausumaa mainoksesta, vaikka sille varattiin mahdollisuus siihen.

Neuvoston mukaan kuluttajaluoton markkinoinnille asetetaan keskimääräistä tiukemmat kriteerit.

"Luotonantaja tai luotonvälittäjä ei saa markkinoida siten, että markkinointi on omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä harkita luoton ottamista huolellisesti. Luoton myöntämistä ei myöskään saa käyttää pääasiallisena markkinointikeinona muita kulutushyödykkeitä markkinoitaessa", Paloranta kommentoi.

Mainonnan eettinen neuvosto korostaa, ettei markkinoinnissa tule pyrkiä hyötymään kuluttajien kokemattomuudesta tai tietojen puutteesta. Etenkin rahoituspalvelujen markkinoinnin tulee olla ymmärrettävää ja selkeää.

Peliriippuvuuden ollessa monille ongelma mainostaja ei saa hyödyntää sitä markkinoinnissaan.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainostaja on menetellyt Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 ja 3 artiklojen vastaisesti. Artiklat liittyvät markkinoinnin hyvän tavan mukaisuuteen, totuudenmukaisuuteen ja siihen ettei kuluttajien luottamusta väärinkäytetä.