Verkkokauppa.comin oikaistu liiketulos parani huhti-kesäkuussa 4,8 miljoonaan euroon vertailukauden 0,2 miljoonasta eurosta.

Liikevaihto koheni 123 miljoonaan euroon vertailujakson 108 miljoonasta eurosta.

Yhtiön antamassa ennakkotiedossa neljänneksen liikevoitoksi arvioitiin 4,8 miljoonaa euroa ja liikevaihdoksi 123 miljoonaa euroa.

Yhtiö antoi tiistaina positiivisen tulosvaroituksen yhteydessä alustavat luvut vuosineljännekselle sekä uudet näkymät vuoden loppuun.

Uuden ohjeistuksen mukaan liikevaihdon arvioidaan olevan 520–545 miljoonan euron välillä ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan 13–18 miljoonan euron välillä vuonna 2020.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt katsauskauden jälkeen toisen vuosineljänneksen osingon 0,054 euroa osaketta kohti.

Näkymät positiiviset

Yhtiön keskipitkän aikavälin kasvunäkymiä pidetään positiivisina. Toimiva johto uskoo yhtiön onnistuvan kasvattamaan markkinaosuuttaan yhtiön valitsemilla segmenteillä. Vahva tase mahdollistaa toiminnan strategian mukaisen laajentamisen.

Yhtiö arvioi, että Covid-19 pandemian vaikutus kysyntään ei välttämättä ole niin suuri kuin aikaisemmin ennakoitiin. Yhtiö uskoo, että kuluttajakysyntä jatkuu tai ei merkittävästi vähene toisen vuosipuoliskon aikana, jota tukevat osittain muuttuvat kulutustottumukset ja muuttuva kuluttajakäyttäytyminen. Tulevaisuuden näkymiin kohdistuva epävarmuus on kasvanut merkittävästi etenkin liittyen makrotalouden tekijöihin.

Epävarmuus talouden ja ostovoiman ennustetusta kehityksestä ja sen vaikutuksista on lisääntynyt, ja yhtiö uskoo tämän mahdollisesti heijastuvan kasvavina haasteina sen liiketoimintaan toisen vuosipuoliskon aikana.

Toimitusjohtaja Panu Porkan mukaan toisen vuosineljänneksen myynnin kasvu saavutettiin vahvalla verkkomyynnillä, keskisuurten ja kehittyvien kategorioiden hyvällä suoriutumisella sekä tehokkaalla markkinoinnilla, joka johti verkkoliikenteen kasvuun.

”Suomessa kuluttajaelektroniikan markkina kasvoi GfK:n mukaan 9,1 prosenttia, ja kuluttajakäyttäytyminen jatkoi muutostaan kaupan siirtyessä nopeasti verkkoon,” Porkka sanoi tulostiedotteessa.

”Covid-19-pandemialla oli vaikutuksia markkinaan: etätyöskentely ja muutokset kuluttajakäyttäytymisessä kasvattivat kysyntää useissa tuoteryhmissä. Toisen vuosineljänneksen aikana Verkkokauppa.com pystyi hyödyntämään monikanavaista liiketoimintamalliaan ja siten kasvamaan markkinaa nopeammin ja vastaamaan asiakkaiden muuttuvaan käyttäytymiseen ja tarpeisiin. Laaja tuotevalikoima, tuotteiden erinomainen saatavuus ja monipuoliset toimitusvaihtoehdot johtivat kasvaviin kävijämääriin. Myynti kasvoi yli 40 prosenttia useissa tuoteryhmissä.”

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 14,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Erityisesti kasvoi suurten kodinkoneiden, urheilutarvikkeiden, audio- ja hifi-tuotteiden, grillaustuotteiden, komponenttien sekä tietokoneiden myynti.