Suomalaisista 18 prosenttia kertoo maksavansa verkkouutisista. Osuus on kasvanut 15 prosentista, jossa se on pysynyt sitten vuoden 2014.

Tiedot ilmenevät Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin tuoreestaDigital News Report 2018 -kyselytutkimuksesta. Tutkimukseen osallistui 37 maata, joista kustakin kyselyyn vastaa noin 2 000 ihmistä.

Maksajien lisäksi myös valmius maksamiseen oli kasvussa. Viime vuoden tutkimuksessa vain 6 prosenttia niistä, jotka eivät vielä maksaneet verkkouutisista uskoi maksavansa niistä seuraavien 12 kuukauden aikana. Nyt osuus oli noussut 11 prosenttiin.

Vuodesta 2014 mukana ollut Suomi nousee edukseen luottamuksessa. Suomessa uutisiin luotetaan eniten ja perinteisellä, kotimaisella uutismedialla on vahva asema myös verkossa. Tutkimuksen mukaan Suomessa näyttää jopa vahvistuvan trendi, että uutiset haetaan suoraan uutismedian sivuilta sosiaalisen median tai muun ulkoisen palvelun kautta.

Verkko ei selvityksen mukaan ole syrjäyttänyt painettua lehteä, radiota ja televisiota uutismedioina. Uutiset tavoittavat suomalaiset lähes tasaveroisesti sekä perinteisten kanavien että verkkomedian kautta.

Suomessa verkkouutisten viikkotavoittavuus on vuodesta 2015 heikentynyt viisi prosenttiyksikköä 85 prosenttiin. Samassa ajassa uutisten tavoittavuus perinteisten jakelukanavien kautta aleni neljä prosenttiyksikköä ja on nyt 84 prosenttia.

Tampereen yliopiston tutkija Esa Reunanen kommentoi tuloksia Viestintäalan tutkimussäätiön tiedotteessa. Hän uumoilee, että uutisille jää ihmisten arjessa vähemmän tilaa kuin aiemmin.

"Aikaa käytetään sosiaalisen median keskusteluissa sekä verkon monissa viihdepalveluissa", Reunanen sanoo tiedotteessa.

Tutkimuksessa on selvitetty myös erilaisten laitteiden hyödyntämistä uutisten kuluttamiseen. Esimerkiksi älypuhelimen merkitys uutisvälineenä vahvistuu ja siitä on tulossa yhä useammalle pääasiallinen tai ainoa verkon uutisväline.

Yli puolelle 45 vuotta täyttäneistä pääasiallinen verkkouutisten seuraamisen väline on vielä tietokone. Alle 45-vuotiaista yli puolet taas käyttävät pääasiassa älypuhelinta uutisten kuluttamiseen.

Reuters Institute Digital News Report vertaa uutisten käyttöä vuosittain 37 maassa. Selvitys tehtiin nyt seitsemännen kerran ja Viestintäalan tutkimussäätiö osallistui tutkimukseen viidettä kertaa. Tiedot perustuvat kyselyyn, johon kussakin maassa osallistuu noin 2 000 yli 18-vuotiasta vastaajaa.