Elettiin edellisen vuosikymmenen puoliväliä. Jutta Vetter oli ehtinyt työskennellä viestinnän alalla lähestulkoon kaikissa mahdollisissa tehtävissä. Takana oli copywriterin, viestintäpäällikön, kääntäjän, tulkin, viestintä- ja kielikouluttajan, tiedottajan ja myös toimittajan pestejä. Vetterillä on itsellään neljä täyttä työkieltä: suomi, englanti, saksa ja ruotsi, sekä kansainvälisen liiketalouden osaamista.

Oma kokemus viestintäkentän eri kulmista sai Vetterin ajattelemaan, että markkinalla voisi olla tilausta viestinnän luottokumppanille, joka tuntee asiakkaan liiketoiminnan kokonaisvaltaisesti ja pystyy auttamaan ketterästi silloin kun sille on tarvetta.

”Voisi puhua ikään kuin on demand -tyyppisestä ajattelusta viestinnässä. Olemme aina läsnä, kun asiakas haluaa. Jos kyse on mistään viestintäkategoriaan kuuluvasta, lähdemme siitä, että pystymme auttamaan, myös strategisesti ja monikielisesti”, Vetter kuvailee M&M:lle.

Monessa toimistossa, oli kyse sitten viestintätoimistosta, mainostoimistosta tai vaikkapa mediatoimistosta, luotetaan eräänlaiseen hybridimalliin, jossa useamman eri toimiston asiantuntijoista koostuva yhteinen tiimi auttaa asiakkaita heidän projekteissaan.

Tämän trendin yleistyminen erityisesti viime vuosikymmenen aikana on tuttu asia jokaiselle markkinoinnin ja viestinnän alaa aktiivisesti seuraavalle. Jutta Vetterin vuonna 2018 perustama, Tampereella kotipaikkaansa pitävä Vetter Communications kulkee tietoisesti hieman vastavirtaan ja tuottaa kaikki palvelut saman katon alla, yhden luukun palveluperiaatteella.

Vetterin mukaan esimerkiksi monella käännöstoimistoilla saattaa olla loputon ketju eri alihankkijoita, jolloin lopullisen työn tekijä ei välttämättä koskaan tapaa itse asiakasta.

”Ison alihankintaketjun kohdalla työssä korostuu laadun sijaan helposti nopeus. Itselleni kokonaisvaltaisen kumppanuuden ydin on juuri laatu. Jos työ ei ole laadukasta, sitä ei kohta enää ole. Laatu syntyy asiakkaan liiketoiminnan tuntemuksesta sekä jatkuvasta dialogista”, Vetter sanoo.

Myynti on viestintää

Vetter Communicationsin omilla palkkalistoilla on tällä hetkellä yksi henkilö ja yritys toimii hubina suuremmalle verkostolle. Vetterin itsensä lisäksi toimiston projekteissa työskentelee lähes kymmenen henkilöä.

Osa asuu Vetterin tavoin Tampereella, yksi Tukholmassa ja yksi Yhdysvalloissa. Projektin aikana tiimi tekee fyysisestä sijainnista riippumatta työtä yhdessä Vetterin mukaan hyvin tiiviisti. Vaikka verkosto laajenee, tarkoituksena on pitää se maltillisen kokoisena.

”Tämä mahdollistaa sen, että ajan salliessa ja tarpeen niin vaatiessa lähdemme myös asiakkaan mukaan lanseeraamaan palvelua ja tuotetta uudelle markkinalle, esimerkiksi juuri Ruotsiin tai Yhdysvaltoihin.”

Tarpeet viestintäosaamiselle voivat olla hyvin moninaiset tilanteesta riippuen. Yksi keskeinen havainto on se, että moni yritys Suomessa ei edelleenkään osaa yhdistää myyntiä ja viestintää, vaikka Vetterin mukaan näitä kahta asiaa ei voi koskaan erottaa toisistaan.

”Viestintä nähdään usein irrallisena palikkana riippumatta siitä, tehdäänkö sitä itse vai ostetaanko ulkopuolelta. Tätä ajattelumallia vastaan sodin ihan sata-nolla. Ilman viestintää ei pysty myymään mitään”, Vetter sanoo painokkaasti.

Viestintä on hyvin laaja kenttä, joka ulottuu sisäisestä viestinnästä suoraan kommunikaatioon asiakkaan kanssa joko fyysisesti kohdatessa tai digitaalisen viestimisen kautta. Oma tausta tiedottajana ja myös toimittajana on auttanut Vetteriä näkemään erityisesti ansaitun median merkityksen yrityksille.

”On yllättävänkin paljon yrityksiä, jotka eivät tunnu ymmärtävän medianäkyvyyden arvoa. Keskeistä on kertoa ulospäin niistä hyvistä asioista, joita yritys tekee. Julkaisupäätöksen tekee tietenkin jokainen media tapauskohtaisesti. Keinoja saattaa uutinen medioiden tietoon on kuitenkin paljon. Silti moni yrittäjä ei tunnu tietävän lainkaan, millä tavoilla lehteen, televisioon tai radioon voisi edes päästä”, Vetter toteaa.

Ei etua muiden ahdingosta

Koronaviruksen aiheuttama pandemia on muuttanut maailmaa valtavasti kuluvan vuoden aikana. Myös moni viestintä- ja markkinointialan yritys on joutunut miettimään liiketoimintansa syvällisesti uudestaan.

Vetter Communicationsin kohdalla tilanne on kehittynyt kuitenkin suotuisasti. Toimisto on yli kolminkertaistanut myyntinsä korona-aikana. Viestintä ja toki myös kriisiviestintä on ollut monelle yritysasiakkaalle ajankohtainen asia.

”Olen todella iloinen siitä, että kumppanuusmalliajattelu osoitti arvonsa kriisin aikana. Moni asiakas soitti ensimmäiseksi minulle ja kysyi, että miten nyt jatketaan viestintää eteenpäin. Tämä on iso luottamuksen osoitus.”

Luottamuksen rakentaminen on prosessi. Vastaavasti luottamuksen menettämiseen ei tarvita välttämättä enempää kuin yksi sana, johon ei lopulta voinut luottaa. Vetter kertoo, että hänelle oli alusta lähtien selvää, että ahneus ja lyhyen tähtäimen voiton maksimointi eivät ole vaihtoehtoja.

Vetter kertoo saaneensa tietoonsa, että jotkut alan toimijoista ottivat akuutista kriisiviestinnän tarpeesta itselleen etua hinnoittelemalla palvelunsa korkeammalle kuin olisi ollut tarpeen.

”Toki minäkin aina työstä laskun lähetän, mutta en halunnut repiä hyötyä muiden ongelmista millään tavalla. Mielestäni se ei ole eettisesti oikein.”

”Ajattelen niin, että jos pystymme vaikeina aikoina seisomaan asiakkaan rinnalla ja auttamaan edes vähän ylös tästä suosta, se palkitaan myöhemmin. Pitkäkestoinen ja luottamuksellinen asiakassuhde on molemminpuolinen etu”, Vetter korostaa.

Maailma on auki myös Tampereelle

Toimiston vuoden 2019 liikevaihto oli 70 000 euroa, tulos 26 000 euroa ja myyntikateprosentti 74,2. Tänä vuonna liikevaihto kasvaa selvästi. Ainakin 150 000 euroa menee Vetterin mukaan varmasti rikki.

”Olemme vielä suuressa mittakaavassa pieni toimija, mutta kehitys on ollut mainio, etenkin, kun toimintamme perustuu verkostoja hyödyntävään hub-malliin. Työtä riittää vielä, mutta suunta on oikea ja olen tyytyväinen myös vauhtiin.”

Liiketoiminnan ja strategian kehittäminen on aikaa vievää työtä, jossa joskus myös joudutaan ottamaan jopa takapakkia tehtyjen päätösten osoittautuessa vääriksi. Jotkut perusviisaudet voi pitää kuitenkin mielessä ja mukana jatkuvasti.

Tätä Vetter havainnollistaa tunnetulla tarinalla, jonka mukaan Yhdysvaltain presidenttinä vuosina 1981–1989 toiminut Ronald Reagan soitti kautensa aikana kerran kuuluisaan lontoolaiseen tavarataloon Harrodsiin ja tiedusteli, voisiko hän ostaa elefantin.

Tavaratalosta oltiin tarinan mukaan tyylikkäästi kysytty, että laitetaanko herralle tulemaan intialainen vai afrikkalainen norsu. Tarinan opetus? Menestyvän yrityksen lähtökohta on, että asiakkaan toive pystytään toteuttamaan, vaikka pyyntö olisi epätavallinen.

”Tykkään ajattelusta, jonka mukaan periaatteessa mikään ei ole mahdotonta. Tiedän, että moni toimija lokeroituu. Minä olen halunnut haastaa tämän ja lähteä siitä, että pystyn vastaamaan, kunhan asiakkaan toiveet pysyvät viestinnän kentällä. Vaikka en minä norsua lähde kenellekään toimittamaan”, Vetter kuvaa nauraen.

Tampereella koko ikänsä asunut Vetter kertoo olevansa ylpeä kotikaupungistaan. Hän tietää, että pääkaupunkiseudulla operoi paljon ensiluokkaisia toimistoja, jotka myös usein ovat vahvasti edustettuina niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä kilpailuissa. Sijainti ei silti ole nykyaikana kasvua rajoittava tekijä.

”Minulla on suuria ja globaalejakin asiakkuuksia. Haastattelun jälkeen pidän etäpalaverin, jossa kaksi osallistujaa on Tampereella ja kaksi Yhdysvalloissa. Tämä kuvaa tilannetta hyvin. Kyllä Tampereeltakin pystyy ponnistamaan maailmalle. En näe sitä millään tavalla vaikeana.”

Vetter Communicationsin asiakkaita ovat muun muassa työvoimanhallintaan keskittyvä globaali it-talo Quinyx, vastikään Yhdysvaltoihin laajentanut it-talo Silverbucket, Tampere-talo, HR-ratkaisuja tarjoava Sympa, polttoainejakelija Wennstrom sekä työn ja tuotannon digitalisaation tehostamiseen keskittyvä Pinja.