Viestinnän alan palkkamediaani on säilynyt miltei ennallaan kahden vuoden takaisesta, ilmenee Viestinnän ammattilaiset -selvityksestä. Palkat ovat laskeneet 3 820 eurosta 3 800 euroon.

Naisten ja miesten mediaanipalkat olivat selvityksen mukaan samat. Minimi- ja maksimipalkoissa hajontaa on enemmän, pääosin miesten eduksi.

Tietojen taustalla on viestintäjärjestöjen Viestin, Jatin, ProComin ja Kirkon viestijöiden toteuttama selvitys, joka julkaistaan kahden vuoden välein. Vastaajia kyselyssä oli mukana 1 177.

Viestinnän alan palkat ovat korkeimmat pörssiyhtiöiden työskentelevien kohdalla. Pienimmät palkat on kuntasektorilla.

Viestintä-, tiedotus- tai markkinointijohtajien mediaanipalkka oli syksyn tutkimuksessa 7 000 euroa. Muiden tehtävänimikkeiden mediaanipalkat olivat noin 3 000 euron ja 5 000 euron välillä.

Viestinnän alan työtilanne on parantunut vuoden takaisesta. Esimerkiksi tiedottajan paikkoja oli Duunitori n mukaan auki vuoden 2016 tammi-lokakuussa 97 kappaletta. Vuoden 2017 vastaavana ajankohtana haettiin 169 tiedottajaa.

Vuoden 2016 vertailuajankohtana etsittiin 17 viestintäjohtajaa, kun samaan aikaan tänä vuonna oli haussa kaikkiaan 77 viestintäjohtajaa.